Zomerreflectie: spijt een wijze loopbaanleermeester?

Men zegt weleens dat spijt te laat gekomen bewustzijn is. Achteraf beseffen we dat er een andere keuze was geweest en hebben daardoor vaak het gevoel dat de geïnvesteerde tijd en energie ‘verloren’ is gegaan. Tijdige reflectie en de lef om verandering aan te brengen zou tot een carrière met veel meer succes en voldoening. Maar durven en kunnen we wel eerlijk naar onszelf zijn? Daniel Galuti heeft onderzoek gedaan naar de 5 grootste gewetenswroegingen in de loopbaan van 28 tot en met 58-jarige professionals.[1]

 

Wat zijn de 5 grootste momenten van spijt?

  1. In plaats dat jij je laat leiden door belangrijke geluksfactoren zoals het benutten van je talenten en capaciteiten laat jij je lot bepalen door het salarisaanbod van de hoogste bieder. Hoewel het belangrijk is om rond te kunnen komen heeft een bovengemiddeld salaris amper effect op geluk en voldoening op de lange termijn.
  2. Eerder stoppen in je huidige werk. Je blijft te lang werken in een functie terwijl je eigenlijk al lang weet dat het niet meer zo goed bij je past. Dit komt vaak voort uit een neiging tot het verkiezen van veiligheid ten koste van de eigen wensen en behoeften.
  3. Het vertrouwen hebben om ‘iets’ voor jezelf te beginnen. Ook hier geldt dat mensen vaak eerder zekerheid en het bekende kiezen binnen de kaders die uitgezet zijn door een bestaande werkgever – promotie, hoger salaris et cetera – in plaats van het uit werken van eigen ideeën en dromen tot mooie ondernemersconcepten.
  4. Kansen grijpen in de loopbaan. Verschillende personen vertelden over kansen tijdens hun loopbaan, of zoals een professional het omschreef, “nu of nooit momenten.” In 2005 werd een investeringsbankier gevraagd om een ​​klein team te leiden in het (nu) snelgroeiende Latijns-Amerika. In de wetenschap dat de verhuizing een opwaartse stap zou kunnen zijn, weigerde hij nog steeds. Moeizaam genoeg werd het individu dat dapper genoeg was om het aanbod te accepteren, kort daarna gepromoveerd tot afdelingshoofd en vervolgens tot CEO. Een carrière is vaak niet lineair. Naarmate we carrière maken worden we vaardiger, financieel succesvoller en groeien door in het bedrijfsleven Anderzijds ontwikkelen we ons ook vanbinnen: we ontdekken beter wat ons drijft, waar we goed in zijn en wat energie geeft. Rechtdoor is niet altijd vooruit. Soms kan het zinvol zijn om geen promotie te maken maar nog beter aan te sluiten bij wat ons werkelijk energie en betekenis geeft.

 

Is spijt een wijze leermeester?

Lezen over de gewetensknaging kan zinvol zijn. Het leren van de spijtmomenten van anderen kan ons helpen te reflecteren welke rol dit in ons leven speelt. Herkennen we een dromen afkopen voor veiligheid? Een moment van eerlijkheid met onszelf kan ons helpen de emotionele balans op te maken. Jezelf moeilijke loopbaanvragen stellen.

 

Een ander onderdeel is openstaan voor boodschappen en signalen in je loopbaan.  Onze werkmodus is gericht op productiviteit en daarmee gaan we vaak zo op in ons werk dat we relevante kansen en signalen onbewust negeren. Vaak komen er waardevolle kansen voorbij die we achteraf zien. Denk bijvoorbeeld aan een manager die je een liefdevolle spiegel voorhoudt om je te helpen je loopbaan te vervolgen. Een hobby die eigenlijk schreeuwt om uitgebouwd te worden. Een mentor die op je pad verschijnt om je over de drempel te helpen.

 

 

[1]https://hbr.org/2012/12/the-top-five-career-regrets