Wat is talentontwikkeling voor organisaties?

Talentontwikkeling staat hoog op de agenda van directeuren en leidinggevenden. Misschien ook wel logisch gezien de potentie die het biedt: concurrentievermogen behouden en versterken van een organisatie. Tegelijkertijd kun jij je afvragen: wat is talentontwikkeling binnen organisaties precies? En, misschien wil je weten: welke rol speelt het daarbinnen?

Talentontwikkeling is de link tussen de prestaties van een organisatie en hun menselijk kapitaal

Het succes van een organisatie hangt af in hoeverre ze hun strategie, doelstellingen weten te vertalen naar interne competenties. Stel je voor dat een organisatie als concurrentiestrategie heeft een hogere klantenbetrokkenheid. Om succesvol te zien wil de organisatie klanten betrokkenheid dan terug zien in haar totale dienstverlening en in het handelen van haar medewerkers. Dit laatste betekent, dat je het talent van een bedrijf – de medewerkers – helpt om hun talent te ontwikkelen richting de competentie van klantenbetrokkenheid.

Wat is talentontwikkeling?

Coolblue als voorbeeld: van strategie naar competenties

Een mooi voorbeeld hiervan is Coolblue, die hebben, denk ik, als strategie klantenbetrokkenheid. Vanuit deze strategie ontwikkelen ze alle relevante medewerkers richting de competentie van klantenbetrokkenheid. De bezorger, de klantenservice en de partnershipmanager. Samenvattend, de bedrijfsstrategie bepaalt deels hoe talentontwikkeling binnen organisaties plaats vindt, maar dit is pas het begin.

Talentontwikkeling gaat verder dan strategische competenties ontwikkelen

Om medewerkers tot bloei te laten komen en hun talenten te ontwikkelen is er meer nodig dan alleen ontwikkeling van strategische competenties. Op het niveau van de medewerker gaat talentontwikkeling vaak over talent ontwikkelen van medewerkers en leidinggevende zodat deze uitblinken in hun werk.

Je kunt hierbij denken aan:

  1. Wat zijn de talenten, zwakke kanten en ontuikkelpunten van medewerkers?
  2. Welke functies sluiten zo goed mogelijk aan bij de talenten van mijn medewerkers?
  3. Welke functie en managementcompetenties dienen zijn te ontwikkelen om succesvol in hun werk te zijn?
  4. Hoe borgen we de talentontwikkeling door middel van persoonlijk ontwikkelingsplannen?
  5. Hoe kunnen we medewerkers helpen om competenties te trainen en deze in de vingers te krijgen?
  6. Welke andere relevante onderwerpen dienen medewerkers momenteel in gesteund te worden om vitaal en energiek te blijven?

Organisaties die succesvol zijn combineren individueel talent met strategie van de organisatie

Ik wil  benadrukken dat talentontwikkeling zonder koppeling aan bedrijfsstrategie een soort van schip is zonder koers: er wordt wel voortgang geboekt alleen waarheen? Andersom, heb je misschien een heldere koers maar ontbreekt het aan mankracht omdat motivatie en energie voortkomen uit het werken vanuit de unieke talenten van welke medewerker. Talloze onderzoeken schrijven hierover. Tot slotte, talentontwikkeling wordt echt interessant daar waar bedrijfsstrategie en menselijk talent elkaar ontmoeten, ontwikkelen en versterken. De mens kan niet zonder bedrijf en bedrijf niet zonder mens.

Wil je meer bereiken met talentontwikkeling?

Ben je nieuw in talentontwikkeling? Je kunt op een hele kleine manier beginnen door de competenties van je medewerkers te leren relateren aan hun talenten via de training talentontwikkeling. Je medewerkers leren daardoor hoe ze hun talenten kunnen ontwikkelen naar competenties en dat ook doen.

Heb je een talentontwikkelingsbeleid en vallen je ontwikkelingsresultaten tegen? Dan zou competentie coaching je kunnen helpen om de leerdoelen en vaardigheden eerder in de vingers te krijgen. Oefenen, trainen en toepassen.

Wil je zien wat de programma’s voor anderen hebben betekend? Op de Linkedinpagina van Tom Oor kun je >20 aanbevelingen lezen. Soms werken we met mensen op discrete wijze  – niet alle aanbevelingen zijn daarom zichtbaar.

Over 9 Ways Talent & Career Development

9 Ways is een loopbaancoachingbureau gespecialiseerd in hoger opgeleiden in het bedrijfsleven.  Wij helpen hen met radicale verandering in werk en persoonlijke ontwikkeling. Onze klanten zijn bedrijven – als GoogleABN AmroTeamBlue en midden en kleinbedrijven – maar ook individuele professionals.

Wij bieden je een unieke aanpak doordat wij bedrijfskunde en ontwikkelingspsychologie combinerenJe hebt vaak coaches die in één van de twee werelden thuis zijn, maar niet beiden.