Wat is het verschil tussen een psycholoog en loopbaancoach?

“If you plan on being anything less than you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life.” – A. Maslow

Fijn voor jezelf dat je de stap gaat zetten om nog meer aan jezelf te werken. Zowel psychologen Jung & Maslow zien worstelingen, wrijvingen niet per se als iets negatiefs, eerder als de weg naar zelfactualisatie. Jung schreef ooit: show me a sane man and I will cure him for you.

Bij de wens om verder te groeien of leren je persoonlijkheid te sturen vanuit het innerlijk te sturen, kom je voor de vraag te staan wie je daar het beste bij kan helpen? Sommige uitdagingen spelen zowel privé als op je werk. Uitdagingen waaraan je wilt werken zijn bijvoorbeeld: perfectionisme, people pleasen, angst, niet weten wat je wilt of een constante twijfel. Mogelijk leidt daar je werk en privéleven onder.

Ik ben Tom Oor, gediplomeerd loopbaancoach Tom Oor, en onderdeel van de beroepsvereniging voor loopbaancoaches. Dikwijls zie ik dat mensen sceptisch zijn over werkelijke verandering. Ze zijn een beetje het vertrouwen in zichzelf verloren dat ze werkelijkwaar kunnen veranderen. Tegelijkertijd zie ik ook dat ze niet goed meer weten of ze beter bij een psycholoog of loopbaancoach terecht kunnen. Als je twijfelt wat wijsheid is, legt dit artikel uit: wanneer ga je naar de loopbaancoach of psycholoog?

Verschil tussen loopbaancoaching en psycholoog

De psycholoog

Een psycholoog richt zich vaak op je verleden. Samen zoek je uit welke dingen uit je verleden een impact hebben op het heden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Verwerken van trauma
  • Omgaan met angst en fobieën
  • Lusteloos voelen omgaan met burn-out
  • Zelfwaardering

Als je kijkt naar je hulpvraag en themagebied, kun je dikwijls beter bij een psycholoog terecht als het thema buiten werkgebied valt. Denk aan algemene angsten, relatieproblemen et cetera. Toch zit er een grote overlap tussen het werkgebied van de psycholoog en loopbaancoach. Beiden helpen je met angsten, assertiviteit, burn-out, hooggevoeligheid, eigen waarde en onzekerheid.

De kracht en expertise van de psycholoog ligt bij het omgaan met complexiteit en daarmee het bieden van diepgang. Voor langdurige en complexe vraagstukken kun je dikwijls beter bij een psycholoog terecht. Je hebt dan tijd en rust om naar je vraagstuk te kijken, te duiden en rustig aan jezelf te werken.

De loopbaancoach

Een loopbaancoach is meer gericht op de toekomst en wat je wilt bereiken. Een goede loopbaancoach kijkt zowel naar wat je wilt bereiken en welke gedragspatronen je aan kunt werken omdat te bereiken. Er is dus een overlap.

De kracht van een loopbaancoach is je helpen anders te worden en praktische vaardigheden in handen te geven. Een coach heeft verstand van hoe mensen leren en transformeren. Inzichten in de gedragspatronen, reflectie, duiding van wil en wensen spelen een rol. De loopbaancoach helpt je om de competenties in de vingers te krijgen die je helpen met je uitdaging.

Als je bijvoorbeeld je twijfel wilt overwinnen helpt het kijken naar waar dat vandaan komt en tegelijkertijd ook het versterken van zelfsturing en het aanleren van vaardigheden om daarmee om te gaan. Ontwikkeling van competenties (vaardigheden zijn daar een onderdeel van) versterken je zelfvertrouwen en daarmee de acties die je onderneemt. Wees je er wel van bewust dat niet iedere coach dat kan. Dat vereist een specifiek vakmanschap.

Synergie tussen de psycholoog en loopbaancoach

Tenslotte, het komt vaker voor dat coachees zowel tegelijkertijd bij een psycholoog als bij een loopbaancoach een traject doen.  Ook vanwege kosten perspectief kan dit handig zijn, de psycholoog zit vaak in de basisverzekering en de loopbaancoach is tot 2021 belastingaftrekbaar.

Mijn ervaring is dat er synergie uit voort kan komen en dat je ontwikkelingsproces versnelt. Ik heb het hier niet over forceren, ontwikkeling heeft namelijk een eigen ritme, een mens kan maar zoveel integreren in zichzelf, maar dit ritme kan wel gevolg worden.  Het proces kan versneld worden, doordat een psycholoog je helpt met de complexiteit, de diepere inzichten, verbanden en relaties van een vraag. De opgedane inzichten kunnen in een coach traject gebruikt worden voor het ontwikkelen van competenties.

Veel succes op je pad en het maken van een keuze.