Welke resultaten mag je verwachten?

 

Onze programma’s leiden vaak tot de volgende resultaten:

 • Strategisch denken en daarmee inspelen op een unieke missie en functie die goed aansluiten bij wie de coachee is (en waarin hij/zij kan en mag groeien)
 • Zelfsturing vergroten zodat iemand:
  • Zijn eigen kwaliteiteiten benut
  • Zijn aandachtspunten kent en leerdoelen stelt
  • Zichzelf motiveert en disciplineert
  • Zijn energie raadzaam inzet
  • Zijn eigen behoeften en verantwoordelijkheden serieus neemt
 • Hoofd en bijzaken kan onderscheiden voor verdere groei in werk en loopbaan
 • Vaardigheden oefenen die duurzame resultaten opleveren – je blijft stapjes zetten richting je doel en wordt daarbij anders
 • Effectiviteit en efficiëntie van leren vergroot (‘leren hoe te leren’)
 • Je zelfrespect vergroten en dingen aanpakken die je uit de weg gaat
 • Een positievere invloed op anderen uitoefenen en daardoor gemakkelijker resultaten bereiken

Wil je zien wat concrete resultaten zijn, lees gerust de aanbevelingen op de LinkedIn pagina van Tom Oor.

De methode die achter onze programma’s zit: eerst uitgebreid investeren in de mens en vervolgens concretisering van deze inzichten richting loopbaanstappen of ontwikkelingstappen. Dit is de rode draad.

Hoe –vanuit welke principes coachen wij?

 

Wij willen open en eerlijk met je zijn vanuit welke principes wij werken en waarin wij dus geloven dat leidt tot ontwikkeling in je loopbaan:

 

Iedereen is een leider

Wij geloven dat iedereen een roeping heeft en een positie van leiderschap kan verwerven. Een leider in onze ogen is iemand die kiest voor zijn talenten en deze benut voor een groter doel.

Leven van binnen naar buiten gaat gemakkelijker

Kracht ontwikkeling gaat via een wisselwerking tussen ons innerlijk en de buiten wereld. Het is een wisselwerking tussen de diepere (latente) potentie en deze stapsgewijs versterken en integreren.

Ontwikkeling gaat via voortschrijdend inzicht

Op sommige vragen zijn directe antwoorden mogelijk – in het hier en nu. Andere inzichten zijn een wisselwerking tussen zelfreflectie, doen en bijsturen. Meesterschap heeft tijd nodig.

Enkele opdrachtgevers