Assertiviteit ontwikkelen of soms verwoordt als eigenaarschap tonen en kwetsbaarheid ontwikkelen, helpt je als leidinggevende de motivatie en prestaties van je medewerkers te verhogen. Dikwijls zie je dat medewerkers die assertiviteit ontwikkelen:

 • (H)erkennen welke dingen ze nog uitdagend vinden en worden openlijker en eerlijker over de eigen grenzen en capaciteiten
 • Plukken de vruchten van assertieve vaardigheden – leren diplomatiek nee zeggen, win-win samenwerkingen aangaan en motiverende feedback geven
 • De eigen ontwikkeling pro-actiever sturen en assertiviteitsvaardigheden (blijven) trainen en opnemen in hun persoonlijke ontwikkelingsplannen

Voor jou als leidinggevende helpt dit met je leiderschap doordat: 

 • Verbetering van de resultaten doordat medewerkers meer kansen benutten en daar pro-actiever op handelen.
 • Minder op weerstand stuiten doordat medewerkers transparanter zijn over wat ze nog moeilijk vinden
 • Minder micro managen en feedback geven doordat medewerkers zelf inzien waarin ze hun eigen assertiviteit kunnen versterken

Alleen niet iedere training levert je resultaten op in dat je medewerkers ook assertiever worden op werk. 45% van leren vertaalt zich niet naar verandering op werk … ik leg dit uit in de volgende alinea.

Wat leren deelnemers bij de training assertiviteit?

 

Inhoudelijk

 • Het (h)erkennen van de weerstanden tot assertief gedrag. Het omgaan met stress, sociale belemmeringen en overtuigingen.
 • Het (h)erkennen van jouw voorkeursgedrag van assertief handelen. Neig je tot passief, agressief of passief agressief handelen?
 • Zichtbaarheid vergroten door non verbal communicatie
 • Je mening geven en daarbij aansluiten bij anderen
 • Positieve en negatieve feedback leren ontvangen en geven
 • Het leren van ‘nee’ zeggen
 • Verzoeken indienen zonder anderen te controleren
 • Confrontaties aangaan

 

Competentieontwikkeling & transformatie

 • Inzichten in de leer, groei en paniekzone
 • Inzichten in de leerlijn en het versterken van zelfvertrouwen
 • Inzichten in het opstellen van leerdoelen en strategieën
 • Omgaan met velden van weerstand
 • Vertalen van het geleerde naar de dagelijkse praktijk

 

De workshop is gebaseerd op bovenstaande onderwerpen en kan samengesteld worden naar behoefte van de organisatie.

Vrijblijvend afspraak in plannen?

Artikelen over talentontwikkeling