Talent assessments: de talenten van je medewerkers versterken?

 

Talenten van medewerkers drijven een succesvolle organisatie. Als mensen versterken datgene waar ze van nature goed in zijn, verhoogt dat de productiviteit, innovativiteit en welzijn van mensen. Een investering in digitale testen oftewel ‘talent assessments’ levert niet altijd voldoende resultaten op. Als gediplomeerd loopbaancoach en leraar Organizational Behaviour leg ik uit hoe dit zit en wat je kunt doen om het te verhogen.

Talent assessments: hoe gebruiken organisaties deze?

 Er zijn 2 verschillende toepassingen die je vaak ziet terugkomen:

Digitale talent assessments rapporten dienen als een basis voor de jaarlijkse evaluatiegesprekken. De assessments helpen om de talenten en ontwikkelingspunten van de medewerker aan te tonen. Hierbinnen ligt vaak het initiatief voor ontwikkeling bij de medewerker.

De tweede manier is, naast de digitale talent assessments een training om verdieping aan te brengen in de talenten en zwakke kanten. De focus ligt hier op bewustzijn te verhogen. De medewerker helpen zijn profiel specifieker te maken. Te relateren aan zijn werk. Dit betreft nog niet: het sterker maken van talent.

Waarom beperkt dit het rendement voor je organisatie?

 

De automatische piloot van medewerkers is sterker dan een assessment. Het gebeurt dan dikwijls dat een mooie assessment in de kast verdwijnt en de medewerker op de oude voet verder gaat. Geen verandering in gedrag, geen verandering in resultaten. Ook wij gebruiken digitale talent assessments. Wij erkennen dat rendement toeneemt als je medewerkers helpt te reflecteren en concretiseren van hun talenten.

.Bij een ‘standaard’ training krijgt een medewerker meer grip op zijn talenten. Zij weten dan specifieker waar ze wel én niet goed in zijn. Hierdoor zijn zij beter in staat om keuzen te maken vanuit talent.  En, dit te koppelen aan toegevoegde waarde – van een functie en organisatie. In dit geval gaan medewerkers nog niet actief aan de slag met ontwikkeling. En, daar ligt juist ‘het goud’.

 Hoe kun je rendement van talent assessments vergroten?

 

Ontwikkeling van talenten vraagt om andere concepten uit ontwikkelen en leren van mensen mee te nemen. Daarom raden wij, voor meer toegevoegde waarde uit je talent assessments, het volgende aan:

Zorg dat medewerkers hun talenten scherp hebben. Dit betekent hun sterke punten en zwakke kanten kunnen relateren aan hun werkzaamheden. En, later aan de doelstellingen van een organisatie. Dit leidt tot het maken van andere keuzes, op basis van talent. 

 Dat zijn hun zwakke kanten weten en voelen. Mensen hebben de neiging om hun zwakke kanten te vermijden. Daar zit immers weerstand. Het helpt om hen dit concreet te hebben zodat ze hier begrijpen hoe dit hen belemmert. Omgaan met je zwakkere kanten vraagt ook dat je de meer pijnlijke kanten onder ogen komt.

 Leerdoelen stellen die op een gepaste wijze je comfort-zone stretchen. Het gaat hier om mensen in een zone te krijgen die ze uitdaagt maar niet opbrandt. 

Weten wanneer competenties te ontwikkelen en wanneer vaardigheden die talent deblokkeren. Competenties maken talent sterker. Soms is er echter eerst behoefte aan om een vaardigheid zodat iemand zijn talent beter naar voren komt. Medewerkers hebben hier vaak behoefte aan helderheid.

Het eigen leerproces sturen middels zelfreflectie en observatie. Je wilt dat medewerkers lessen trekken uit hun eigen dagelijks handelen, denken en voelen zodat zij elke dag kleine stappen zetten. Dit leidt tot zelfsturende medewerkers. Tegelijkertijd heeft het dagelijkse werk en leven een verdovend effect waardoor reflectie vooruit wordt geschoven. 

 

Als je nu misschien denkt: dit is complexer dan ik dacht? Kun je ons ook benaderen om het op te lossen voor je medewerkers. 

 

Meer informatie over talentontwikkeling kun je hier vinden:

https://9ways.nl/talentontwikkeling/ 

 

 

 9 Ways Talent & Loopbaanontwikkeling

9 Ways is een Amsterdams loopbaanadviesbureau. Wij zijn gespecialiseerd in loopbaan en talentontwikkeling van hbo/wo/PhD-opgeleide professionals in de financiële en zakelijke dienstverlening. Onze specialiteit is het begeleiden richting goed passend werk en vergroten van effectiviteit en zelfsturing in werk. Wij houden ons aan de ethische beroepscode van de Nederlandse vereniging van loopbaanadviseurs (NOLOC) en zijn officieel opgeleid volgens het Enneagram Professional Training Program (EPTP).