9-Ways-Outplacement

Baanverlies wegens reorganisatie? 9 Ways deelt outplacementstappenplan

 

 

Momenteel zijn er reorganisaties gaande in Amsterdam. Bij belangrijke werkgevers zoals ABN Amro, Shell, ING en KLM verliezen duizenden mensen hun werk. Voor sommige professionals komt dit onverwachts. Anderen bepalen nu (weer) eigen koers. 9 Ways gespecialiseerd in outplacement in Amsterdam deelt een 9 stappenplan om vlot passend werk te vinden.

 

  1. Emoties leiden het veranderingsproces

Gebruik de Ross Kubler rouwverwerkingscurve om inzicht te krijgen in welke emotionele fase jij je bevindt. Kwam het als een ‘schok’ en gaat je energie naar verwerking? Of kijk je nuchter naar de realiteit en maak je concrete toekomstplannen?

 

  1. Terugblik op de loopbaan

Momenten van reflectie verhelderen waar talenten, ervaringen en ambities voor de toekomst liggen. Is nu de tijd aangebroken om de droom(baan) te realiseren?

 

  1. Beroepen in kaart brengen

Vertaal hernieuwde ambities naar concrete beroepen en eventueel een eigen ondernemingsplan.

 

  1. Realistisch arbeidsmarktperspectief

Toets concrete beroepen aan de realiteit. Een arbeidsmarkt is een markt van vraag en aanbod. In hoeverre is de uitgestippelde koers haalbaar en wat is de kans op slagen?

 

  1. S.W.O.T.-analyse

Vergroot je kansen op realistische beroepen middels een S.W.O.T.-analyse. Gebruik je sterktes om actuele en specifieke kansen op de arbeidsmarkt te benutten. Verstevig daarnaast je zwaktes – ten opzichte van andere sollicitanten- zodat deze een kleinere rol spelen.

 

  1. Profileren

Positioneer jezelf duidelijk voor een bepaalde functie door een combinatie van rationale en emotionele aspecten. Vermijdt het schrijven van profielen op het c.v. en/of LinkedIn met losstaande persoonlijke eigenschappen.

 

  1. Voorbereiden sollicitatiegesprekken

Bereidt jezelf gedegen voor door een (macro, meso en micro) analyse te maken van de organisatie waar je op solliciteert, formuleer scherpe vragen en wees bereid om op alle vragen van recruiters en de selectiecommissie antwoord te geven.

 

  1. Arbeidsmarkt benaderen

Breng de meest relevante vacaturewebsites in kaart. Gebruik ‘kattenbelletjes’ om elke dag relevante vacatures te ontvangen. Wist je dat 70% van de sollicitaties intern opgevuld wordt? Gebruik je netwerk en benader interessante werkgevers direct. Nader je de 45? Dan neemt de kans op uitgenodigd worden voor een gesprek via een vacature (sterk) af.

 

  1. Onderhandelen

Wees voorbereid dat simultaan tijdens de gesprekken de onderhandelingen gaande zijn. Zorg dat je alle marktinformatie hebt over salarissen per functie/branche. En, dat je voor jezelf een ‘zone of possible agreement’ in kaart hebt gebracht.

 

 

Wij wensen je veel succes met solliciteren.

Geschreven door 9 Ways: het bureau gespecialiseerd in loopbaan coaching en outplacement voor hoogopgeleide professionals in Amsterdam. Meer weten? Kijk op www.9ways.nl