Leidinggevende doen dikwijls niet de dingen die mensen motiveren

Denk jij ook dat salaris, een goede relatie met de leidinggevende en een soepel lopende organisatie de motivatie van medewerkers verhoogt? Dan heb je het mis.

Eigenlijk net als zovele leidinggevenden die hun tijd en energie met goede bedoelingen in de dingen investeren die medewerkers gewoon niet motiveren:

 • Salaris motiveert niet, het stopt alleen demotivatie
 • Een goede relatie met de leidinggevende motiveert niet, het stop alleen demotivatie
 • Leuke collega’s motiveert niet, stopt alleen demotivatie

Als je denkt hoe kan dat nou stopt wel demotivatie en leidt niet tot motivatie … daar gaan we het straks over hebben.

Wat je wilt als leidinggevende dat mensen niet (meer) op de automatische piloot werken, maar gedreven zijn, extra stappen zetten meer van hun kunnen benutten in werk. Ik heb het niet over richting burn-out werken waar 19% van de hoger opgeleiden last van heeft. Maar een gezonde vorm van motivatie waar mensen een drive voelen, zin in hun dag hebben en dikwijls een extra stap willen zetten.

Een van de meest bekende psychologen ter wereld Herzberg laat zien hoe je medewerkers kunt motiveren, intrinsiek motiveren, zodat ze zichzelf gemotiveerd houden. Zijn artikel uit 1975 over medewerker motivatie is het meest aangevraagde artikel uit de Harvard Business Review.

In dit artikel krijg je:

 • Uitleg over de motivatietheorie van Herzberg
 • Praktische toepassing van de theorie. Actiepunten die je direct kunt benutten in je team of met HR kunt bespreken

Medewerkers motiveren

Medewerkers motiveren: de theorie van Herzberg

Wij denken vaak dat factoren leiden tot of baantevreden of baanontevredenheid (en daarmee medewerker motivatie). Herzberg laat zien dat er factoren zijn die leiden tot baanontevredenheid en als we die aanpakken dan hebben medewerkers geen baan ontevredenheid maar geen baantevredenheid. Aan de andere kant zijn er factoren die leiden tot baantevredenheid en het ontbreken daarvan leidt tot geen baantevredenheid.

Simpel uitgelegd: je hebt factoren die leiden tot baantevredenheid en anderen die leiden tot baanontevredenheid. Zie grafiek hieronder.

Bron: https://hbr.org/2003/01/one-more-time-how-do-you-motivate-employees

 • Bedrijfsbeleid en administratie, de wijze van leidinggeven en de relatie met leidinggeven zijn factoren die leiden tot baanontevredenheid.
 • Prestaties, erkenning, werkinhoud en verantwoordelijkheid zijn factoren die leiden tot baantevredenheid en ter herhaling: daarmee tot motivatie en dikwijls tot betrokkenheid

Onderzoek van McKinsey toont aan dat de praktische realiteit datgene wat medewerkers belangrijk vinden in hun werk een overlap vertoont wat leidt tot baantevredenheid. [3]

Bron: https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/great-attrition-or-great-attraction-the-choice-is-yours

Praktische acties die direct bijdragen aan medewerker motivatie 

Als leidinggevende kun je deze theorie direct doorvertalen naar de praktijk en daardoor er de voordelen van plukken door de volgende acties:

 1. Bezint eer gij begint. Neem als leidinggevende eens een moment van reflectie door de  factoren van Herzberg erbij te pakken. Waar ligt jouw natuurlijke focus en welke factoren benut je minder in je aanpak?
 2. Jezelf de vraag te stellen: waar liggen mogelijkheden om de factoren beter door te vertalen binnen de organisaties? Wellicht wil je daar met Human Resources over in gesprek.
 3. Er is een instrument dat meerdere motiverende factoren benut (achievement, work itself, growth en advancement). Dit is jobcrafting in hoeverre ben je bekend hiermee en kun je deze opnemen binnen je team?
 4. Er is een link tussen zelfvertrouwen en actie ondernemen. Als je medewerkers helpt om de voor hen belangrijke competenties te ontwikkelen (dus niet alleen de organisatie competenties) zullen we meer vertrouwen in zichzelf ontwikkelen en meer resultaten bereiken. Dit draagt bij aan de motiverende factoren van growth, achievement en work itself.

Referenties

[1] https://hbr.org/2003/01/one-more-time-how-do-you-motivate-employees

[2] https://www.werf-en.nl/the-great-resignation-ook-in-nederland-reken-er-nog-maar-niet-op/

[3] https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/great-attrition-or-great-attraction-the-choice-is-yours