Vele bedrijven verliezen onnodig goede medewerkers doordat er een taboe heerst op loopbaancoaching.

Als leidinggevende en HR Business partner kun je hierop inspelen om:

 • Motivatie/betrokkenheid te verhogen bij medewerkers
 • Eigenaarschap te vergroten
 • Medewerkers langer aan je bedrijf te binden
 • Voorkomen van onnodige uitstroom en wervingskosten.

Hoe werkt dat in de praktijk?

De meeste grotere bedrijven zetten loopbaancoaching in om te helpen bij korte en lange termijn doelstellingen, waaronder:

Korte termijn voordelen

 • Verhoging motivatie en betrokkenheid medewerker
 • De medewerker benut zijn talenten meer en vaker
 • Gemakkelijker om mee samen te werken in een team – een medewerker krijgt scherper inzicht in zwakke kanten, energielekken en daardoor ook eerlijker en opener over de eigen rol in een team en werk

Lange termijn voordelen

 • Bij loopbaancoaching kan een medewerker soms behouden worden voor een organisatie in een andere functie/rol
 • Dit bespaart dan de kosten van werving en vinden van schaars talent
 • Minder onboarding kosten en verlies van productiviteit. Iemand dient zich zeker de eerste 100 dagen het werk en bedrijf eigen te maken en is dan nog niet volledig productief
 • Verhogen van bezieling en betrokkenheid in de organisatie. Mensen worden proactiever omdat ze een doel voor ogen hebben en hun eigen rol daarin zien.

Het taboe op loopbaancoaching kan getriggerd worden door schaamte en loyaliteit bij mensen. Een taboe is vaak dat mensen ergens niet graag over spreken terwijl het er toch is. Bij loopbaancoaching kan een medewerker wel de behoefte hebben aan loopbaancoaching maar vanwege schaamte en loyaliteit dit niet graag bespreken bij de leidinggevende of HR-afdeling.

Schaamte komt doordat men – en ook ik als man – er moeite mee heb om aan de ene kant competent te zijn in werk maar bepaalde dingen niet weten of kunnen. Dit klinkt allemaal heel logisch (dat is het hoofd) maar op het niveau van emoties triggert dit schaamte: ‘ik weet niet waar ik heen wil met mijn loopbaan’?

Tegelijkertijd speelt loyaliteit een rol. Vele medewerkers zien loopbaancoaching als een gebrek aan loyaliteit. Loopbaancoaching kan namelijk betekenen dat een koers buiten de organisatie gevolgd gaat worden. Een medewerker ziet dan alleen de nadelen van loopbaancoaching voor het bedrijf en ervaart dan weerstand.

Dingen die medewerkers wel ervaren (schaamte en gevoel van loyaliteit) maar niet besproken worden uiten toch hun invloed:

 • Motivatie en betrokkenheid wordt minder
 • Ontwikkeling van vaardigheden rendeert minder
 • Soms vertrekken mensen terwijl deze behouden hadden kunnen worden
 • Geen kosten van werving en selectie van nieuwe medewerkers

Als leidinggevende en Human Resources afdeling bepaal je (deels) het kader van wat er besproken mag worden. Als jij leidt en loopbaancoaching bespreekbaar maakt volgen je mensen en pluk jij de vruchten daarvan.