Eén van de belangrijkste demotivatiefactoren: relatie leidinggevende en medewerker

Aan de top van de lijst van demotivatiefactoren van medewerkers staat de relatie met de leidinggevende. Een neutrale relatie of één die niet zo goed is, ondanks de potentie van beiden, kan leiden tot afname motivatie van de medewerker. Het is niet alleen mijn subjectieve mening, onderzoek van  de wereldberoemde psycholoog Herzberg toont dat ook aan.

Demotivatie is een subtiele kracht. Het oefent wel invloed uit maar het is soms moeilijk te relateren aan de oorzaak en tastbaar te maken. Iedere leidinggevenden herkent vaak wel de signalen:

  • Medewerkers zijn minder open
  • Ze doen (iets) minder hun best
  • Ze komen minder vaak met goede initiatieven bij je

Demotivatie ontstaat vaak door een (onbewuste) clash tussen de persoonlijkheden van de leidinggevende en medewerkers. Er zit te weinig aansluiting tussen de verschillende drijfveren:

  • Een leidinggevende van daadkracht, toont vaak te weinig kwetsbaarheid en openheid waardoor er geen sterke relatie met verbindende medewerkers optreedt
  • Een verbindende leidinggevende is vaak niet zichtbaar, heeft vaak geen visie, onderneemt te weinig actie en ‘spreekt’ te veel waardoor mensen van actie gedemotiveerd raken
  • Een analytisch leidinggevende heeft vaak moeite met actie (als het niet over analyse gaat) en verbinding met mensen op basis van relatie en gevoel.

Ik ben Tom Oor gespecialiseerd in loopbaan en talentontwikkeling van hoger opgeleide professionals en leraar Organizational Behaviour bij een Business School.

(tekst gaat verder onder de foto)

demotiveren medewerkers

Medewerkers minder demotiveren door je aantrekkingskracht vergroten

Onbewust minder demotiveren kan door nog beter aan te sluiten bij de verschillen van je medewerkers. Eigenlijk gaat het om iets meer van je zwakke kanten te ontwikkelen en in te brengen.

Een voorbeeld:

Een verbindend leidinggevende is goed in relaties van medewerkers en legt wellicht een focus op medewerker welzijn en ontwikkeling. Waar wij goed in zijn schieten we ook in door. De kans is aanwezig dat meer visie, actie, uitdaging en taakgerichtheid helpt aan te sluiten bij de meer actiegerichte medewerkers. Zij zullen hem dan ook meer respecteren. Doen, zeggen en voelen komen nog meer op een lijn.

Op een dieper niveau krijgen we dan een klik met meer verschillende soorten medewerkers. Normaliter hebben wij een aantrekkingskracht op mensen die goed aansluiten bij onze kernwaarden en persoonlijkheid. Deze sterke kanten en kernwaarden zitten verankerd in ons gedrag – wie wij zijn en wat we doen. Als we beter aansluiten bij andere persoonlijkheden vergroten van ons magnetisme. Er komt een band tot stand met meer medewerkers. Wie zij zijn en wat zij doen kunnen ze beter kwijt in de interactie met ons.

Hoe doe je dat? Competentieontwikkeling

Leidinggevende kunnen de competenties ontwikkelen die hen helpen hun zwakkere kanten iets beter te ontwikkelen zodat zij beter aansluiten bij hun medewerkers. Het gaat hier niet over zelfverlochening maar jezelf flexibeler maken. Via competentieontwikkeling kun je meer daadkracht, verbinding en zelfs analytische vaardigheden versterken.

Competentieontwikkeling heeft tijd nodig. Leren, oefenen, toepassen en anders worden. Dit gaat vaak beter in een veilige setting met een coach. Als zowel leidinggevende als de medewerkers investeren in competentiecoaching groei je naar elkaar toe. Meer begrip, respect en samen resultaten bereiken.