Kernwaarden

Tijdens elke opdracht die ik doe staan er 6 kernwaarden centraal. Deze waarden herken je in mijn werk. Ze geven mij houvast voor het maken van moeilijke keuzes of zette van spannende stappen. Zo zal ik niet gauw opdrachten aangaan, waarin zingeving van mensen niet hoog in het vaandel staan of waarbij ik mijn vakmanschap niet goed kan uitoefenen.

Zingeving/purpose

Er is niets zo vervelend als werken zonder een zingevend doel. Ik help graag om mens en organisatie zingeving te bieden. Ieder zijn rol en taak te verbinden aan de grotere maatschappelijke kaders.

Transformatie

Eenvoudig gezegd duik je bij transformatie eerst in de psyche van een individu. Wie wil een persoon worden en wat daarvoor nodig is? Dit is anders dan de ‘optie-strategie-actie’ persoonlijke ontwikkeling.

Vakmanschap

Ik geloof heilig in kwaliteit en competentie. Investeren in vakmanschap, professionele en persoonlijke ontwikkeling is de kern mijn praktijk.

Integer handelen

Verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen handelen en beslissingen. Klanten mogen verwachten dat ik in mijn vak zorgvuldig ben, verantwoordelijkheid neem en in overeenstemming handel met mijn beroep.

Resultaten

Resultaten bereiken en dingen concreet maken geeft energie. Ik streef ernaar om bij leren en ontwikkelen te werken aan en vanuit concrete doelen en resultaten.

Inclusie & wereld burgerschap

Een ieder is van harte welkom op mijn praktijk. Daarbinnen wordt er gebruikt gemaakt van de rijkheid van volkeren, culturen, religie/spiritualiteit in de wereld. Trouwens, mijn eigen achtergrond ligt in Amsterdam, Tel Aviv en Casablanca.