Alle indicatoren wijzen op een recessie:

Onder druk wordt alles vloeibaar. Een recessie verhoogt de druk op je zelfsturing en veerkracht maar ook het houden van koers in je loopbaan. Ten tijde van een recessie neemt concurrentie voor banen toe, opleidingsbudgetten worden minder en bedrijven gaan ‘lean en mean’ opereren en veranderen hun prioriteiten.

Voor hoger opgeleiden is de uitdaging niet economisch. Vaak verdienen zij goed en werkloosheidcijfers zijn laag, ook tijdens een recessie (ja, check de cijfers van het CBS maar of van de RoA). De uitdaging is om in je werk en bij nieuw werk zo dicht mogelijk bij je missie, talenten en energiebronnen te blijven.

Mensen die voorbereid zijn en hun loopbaan slim sturen:

 1. Hebben een duidelijk gedefinieerde missie
 2. Hebben een werkgebied dat aansluit bij hun talenten en energie
 3. Bieden een sterke toegevoegde waarde en ontvangen daar een goed salaris voor
 4. Kennen de toekomstontwikkelingen in hun vakgebied en bouwen hun expertise en vaardigheden die kant op
 5. Hebben een financiële buffer opgebouwd om onverwachte tegenvallers op te vangen
 6. Hebben hun sterke kanten, belemmerende patronen en ontwikkelingskanten helder

Mensen die vatbaarder zijn en anders onder te veel druk komen:

 1. Hebben geen duidelijk gedefinieerde missie
 2. Hebben werk dat niet of matig aansluit bij hun talenten en energiebronnen
 3. Bieden een lagere toegevoegde waarde in werk en zien dit terug in hun salaris
 4. Weten niet op welke kansen ze kunnen inspelen tijdens een crisis en wat realistisch en haalbaar is
 5. Hebben geen of een hele kleine financiele buffer
 6. Blijven op een kruispunt staan in hun loopbaan en durven geen knoop door te hakken

Als je vatbaarder bent, bereid je nu voor:

 1. Begin met je missie scherp te krijgen
 2. Je talenten verder aan te scherpen
 3. De behoefte van sectoren en organisaties in een recessie scherp in kaart te brengen
 4. Een realistische inschatting te maken waar voor jou kansen liggen (welke sectoren en functies)
 5. En ja, je financiële broekriem aan te halen en je buffer te versterken (stoppen met 6 vakanties per jaar en 20 keer uiteten per jaar … je weet dat dit afleiding is van je eigenlijke doel)

Wil je sneller voorbereid zijn?

Download mijn e-boek om je loopbaan nu te sturen.

Zet ‘em op.