Succes in werk: levenslust, energie, ontwikkeling van kracht én een goede boterham verdienen

Dit artikel helpt je niet alleen richting financieel succes – dat is namelijk best leeg – maar veel belangrijker aan levenslust, energie en ontwikkeling van kracht. Als je doorzet dan kun je zelfs uitgroeien tot een autoriteit en gebied van leiderschap in je werk.

Ik ben  Tom Oor leraar Organizational Behaviour/loopbaancoach voor hoger opgeleiden – en zie dat zoveel young professionals (de groep tot 45 jaar) materieel succesvol zijn maar  spiritueel leeg zijn (alle consumenten merken spelen daar dan ook handig op in):

  • 80% van de young professionals overweegt om van baan te wisselen. Ze ervaren onrust en weten vaak niet goed wat ze willen of nodig hebben[1].
  • 19% van de hoger opgeleiden heeft burn-out symptomen. Werk sluit niet aan bij wat ze energie geeft en ze lopen daardoor een beetje leeg[2]
  • In de Verenigde Staten gebruikt 50% van de samenleving zijn sterke kanten niet (onder hoger opgeleiden ligt dat lager). In Nederland zal dat deels vergelijkend zijn[3]

Verdienen een goede boterham maar zijn spiritueel leeg en daardoor geen doel voor ogen

Om ons heen zien we talentvolle professionals die status hebben, een goede boterham verdienen maar ‘vergeten’ in werk bij hun eigen motivatiebronnen te blijven.  Het is alsof ze een keuze maken, zonder eerst goed door te dringen tot wat hen drijft. De eigen bronnen van motivatie, interesse. Wanneer ze dit niet meenemen in hun loopbaandoel dan kunnen ze zich hoe langer hoe leger voelen. Vanbinnen begint het dan te knagen en eigenlijk schreeuwt dit om verandering.

Jung beschrijft dat mooi:

C.G. Jung — ‘Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.

Succesvol worden in werk lukt nooit als dat nier aansluit bij je intrinsieke motivatie. Natuurlijk kun je dit compenseren met wilskracht, maar hoe lang houd je dat vol en is dat niet zonde van de extra energie? Lijkt mij een beetje tegen de stroom in zwemmen. Trouwens, iemand die intrinsiek gemotiveerd is wil elke dag stappen zetten. Iemand groeit dan uit van beginner tot meesterschap. Tenminste, als hij ook weet hoe zijn gedragspatronen te ontwikkelen en daarmee zijn kracht te versterken.

Hoe word ik succesvol in werk?

Leren wel maar versterken hun persoonlijke kracht niet

Mensen hebben moeite met veranderen. Hoe kun je dan krachtiger worden als je niet kunt veranderen? Want, 83% van de nieuwjaarsvoornemens slagen niet [4]  55% van leren in bedrijven leidt niet tot verandering op de werkvloer. [5]

Een van de redenen hiervoor is dat mensen zijn zich dikwijls niet bewust van hun onbewuste blinde vlekken. Kracht ontwikkelen begint met volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de realiteit en te beseffen wie we al zijn en wie nog niet. Vanaf dat moment krijgen we grip op onszelf. Daarmee zien we ons potentieel scherp voor ogen.

Daarna komt het moment van kracht ontwikkelen. Uiteindelijk draait het om actie te ondernemen richting doelen – die voor jou en anderen toegevoegde waarde bieden. Boeken lezen geven de illusie van ontwikkeling, we lezen veel maar dat onderdeel van onszelf dat leest en handelt zijn verschillend. Na een boek lezen ga je niet anders handelen.

Kracht ontwikkelen is anders handelen. Dikwijls is dit complexer dan veel mensen beseffen, omdat je te maken hebt met onderbewuste gevoelens en patronen die vroeg in het leven zijn aangeleerd. Die gedragspatronen aanpakken maakt ons zoveel krachtiger (natuurlijk dienen we tegelijkertijd ook onze competenties te ontwikkelen):

  • Als mensen die faalangst hebben vanwege perfectionisme eerder stappen gaan zetten
  • Als mensen die ‘people pleasen’ eerder bij hun eigen voedende dingen en doelen kunnen blijven
  • Als mensen van inspiratie ook discipline onderdeel van zichzelf maken zodat hun producties eerder de wereld in gaan

Deze patronen sturen ons wel, maar wij zien dat vaak niet. Terwijl als jij je er bewust van bent, je elke dag kleine stappen kunt zetten om dat te ontwikkelen – en door die weerstand – heen te gaan. Er is geen andere weg.

Veel succes in je werk

Ik wens je veel succes in werk toe. Handel slimmer dan de massa dan is er zoveel meer mogelijk. Als je een doel voor ogen hebt dat aansluit bij je intrinsieke motivatie en je bewust bent van wat je nog wilt en kunt ontwikkelen dan zul je zien dat jij jezelf overtreft. Dit gaat niet van de ene op de andere dag maar als je de jaren naast elkaar legt ga je dit effect zien, ook word je rustiger, authentieker hierdoor.

Bronnen

[1] https://fd.nl/economie-politiek/1332812/helft-jonge-werkenden-wil-binnen-twee-jaar-van-baan-wisselen

[2] https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/11/verzuimkosten-door-werkstress-lopen-op-tot-3-1-miljard/

[3]https://news.gallup.com/poll/157397/half-don-strengths-throughout-day.aspx

[4] https://nos.nl/op3/artikel/2078491-waarom-je-goede-voornemens-toch-niet-werken

[5] https://www.td.org/insights/how-much-is-scrap-learning-costing-your-organization