Assertiviteit ontwikkelen medewerkers, hoe doe je dat als leidinggevende?

Leidinggevenden hebben steeds meer behoefte aan ontwikkeling van assertiviteit. De ontwikkeling daarvan helpt ze aan een team met nog sterke relaties, innovatie en moedig gedrag.

Want, assertiviteit laat medewerkers hun grenzen inzien doordat ze weten welk gedrag ze eigenlijk spannend vinden. Vanaf dat moment ontstaat er voor jou als leidinggevende open en eerlijke gesprekken. Met als gevolg dat medewerkers meer zelf hun leerproces gaan sturen en jij je op andere taken kunt concentreren.

Ik ben Tom Oor loopbaancoach en leraar Organizational Behaviour aan Notenboom Business School. Vaak ben ik een rechterhand van leidinggevenden voor de betrokkenheid en ontwikkeling van hun hoger opgeleide medewerkers.

In dit artikel lees je: assertiviteit ontwikkelen medewerkers, hoe doe je dat?

Assertiviteit is de moeilijke dingen doen met de kans op geraakt te worden

In eerste instantie is assertiviteit verbinding weten te maken met wie we werkelijk zijn, dat accepteren en weerstand voelen. Soms zijn mensen passief agressief of agressief terwijl ze eigenlijk graag assertief willen zijn maar dat voelt te kwetsbaar.

Voorbeelden die je als leidinggevende misschien herkent in je team:

 • Ja tegen verzoeken zeggen en er niet helemaal achter staan
 • Medewerkers hebben moeite om uit te spreken dat ze iets niet (goed) kunnen
 • Durven niet zo goed voor de eigen behoefte en belangen op te komen en daardoor lopen ze qua energie leeg.

Zelfkennis is een voorwaarde voor assertiviteit

In onze samenleving besteden we soms meer tijd aan ons uiterlijk – kleding, resultaten bereiken, vakkennis – dan ontdekken wie we van binnen zijn. Juist daar, in onze binnen wereld ontdekken we naast onze potentie ook onze kwetsbare kanten. We weten niet alles, kunnen niet alles, zijn niet alles.

Enkele voorbeelden van assertief gedrag is

 • Open en eerlijk uitspreken over samenwerking. Uitspreken van oprechte waardering en wat nog uitdagend is om samen tot een hechtere samenwerking te komen. Niet meer mooi weer spelen
 • Erkennen waar grenzen liggen. Niet constant forceren en dingen alleen willen doen maar hulp inschakelen om synergie te creeeren. Vlotter resultaten bereiken.
 • Loslaten perfectie en dingen doen die spannend zijn. In het veld springen van kwetsbaarheid voelt emotioneel kwetsbaar (en qua energie vitaliserend en vermoeiden tegelijkertijd) en doe de dingen die voorheen spannend waren
 • Op de eigen behoeften handelen en daarbij de behoeften en belangen van de ander te respecteren. Niet meer uit de weggaan van de eigen wil en behoeften. Hiervoor opkomen op een gezonde wijze en met tact en begrip voor de ander

Assertiviteit is zo krachtig omdat we weten wat ons tegenhoudt

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” – Joseph Campbell

Bij assertiviteit ervaren we een sterk weten wat het gebied is dat we moeilijk vinden en niet durven te betreden. Er ontstaat een diepere wilskracht en openheid: dit is wat we dienen te doen, ook al doet het pijn. Vanaf dat moment zien we de invloed daarvan op ons leven en kunnen we ervoor kiezen om groeistappen te zetten.

Hoewel, dit misschien gemakkelijk te begrijpen is dat weten de eerste stap is voor groei is dit geen algemeen goed. Vooral onder young professionals die hebben nog moeite om hun binnen wereld en hun buitenwereld aan elkaar te koppelen. Als je niet weet waar je (niet) goed in bent, wat je energie kost en spannend vindt kun je ook niet kwetsbaar zijn.

Aan de andere kant kan kwetsbaarheid een ‘verdedingsmechanisme zijn om in actie te komen. Dit betekent dat iemand het graag heeft over wat hij/zij moeilijk vindt en daarmee de verbinding aan te gaan en daarmee eigenlijk zegt: ik vind het spannend om van weten naar doen te gaan.

Assertiviteit ontwikkelen medewerkers, hoe doe je dat?

Hoe ontwikkel je assertiviteit bij medewerkers?

assertiviteit is goed te ontwikkelen maar geen lineair proces waarbij je de punten afvinkt en doorgaat. Het is een herhalend proces met steeds meer verdieping. Als leidinggevende kun je juist ontwikkeling van assertiviteit zelf doen. Alleen niet alles omdat sommige ontwikkelingen te psychologisch zijn.

Versterken basisvertrouwen.

Er dient vertrouwen te zijn in de leidinggevende dat kwetsbaar gedrag niet beschaamt of ‘gestraft’ wordt in beoordelingsgesprekken of prestatiecyclus. Wees bemoedigend en positief over het tonen van kwetsbaar gedrag en weerhoud van te veel opbouwende feedback. Kwetsbaar gedrag voelt heel kwetsbaar voor een medewerker.

Congruentie leidinggevende.

Als jij ruimte creëert waarin je niet alles weet, kunt of doet en acties onderneemt in de gebieden die jij spannend vindt zullen je mensen volgen. Ik zeg maak een lijst van kwetsbaar gedrag en koppel dit aan interacties met je team om het zo in je eigen handelen te krijgen en je team het goede voorbeeld te geven. Kinderen leren vaak meer van wat hun ouders doen dan zeggen zo is het ook met ons volwassenen.

Kwetsbaarheid rituelen ontwikkelen.

Via rituelen krijg je het gedachtegoed van kwetsbaarheid in de dagelijkse handelingen.

 • Empoweren medewerkers – uitnodigen om in het gebied van kwetsbaarheid te stappen, medewerkers vertrouwen geven voor input in gesprekken en projecten die aansprak maken op hun kwetsbare gebieden
 • Ruimte maken in groepsbijeenkomsten om moeilijke dingen te bespreken en stilte te verduren zodat mensen zichzelf laten zien.
 • Kwetsbare actie van de maand vieren. Met je team bewust stilstaan bij een mooi kwetsbaar moment van de maand en hier een gepaste beloning aangeven die rekening houdt met team en het individu
 • Aanmoedigen synergie. Een lijst van individuele talenten en zwakke kanten per medewerker hebben. Koppel deze talenten en zwakke kanten aan hun taken zo krijgen ze overzicht. Vervolgens, laat ze reflecteren wie uit het team hen kan helpen met hun zwakke kanten om synergie te creeeren.
 • Grenzen respecteren. Medewerkers weerhouden als zij over hun grenzen gaan. Sommige medewerkers hebben meer aanzet tot actie nodig en anderen tot het afremmen – anders branden ze hun vitaliteit op.

Als leidinggevende ga je er echt de vruchten van plukken kwetsbaarheid ontwikkelen medewerkers, niet alleen op het gebied van de resultaten met je team maar ook de hechtheid, energie en integriteit van je leiderschap. Je zult zien dat je (voormalige) medewerkers je nog meer zullen respecteren en contact me je willen houden.

Veel succes en denk je dat ik je persoonlijk kan helpen? Reserveer hier een korte 15 minuten afspraak in mijn agenda.

Wil je de assertiviteit medewerkers ontwikkelen (en deels uitbesteden)?

Lees hier meer over de training assertiviteit waarbij we ingaan op precies datgene wat we besproken hebben in dit artikel.

Wil je sneller kwetsbaarheid als onderdeel van je team krijgen? Dan kan competentie coaching vlotter werken. De resultaten van coaching zijn vlotter en diepgaander, mensen krijgen kwetsbaarheid eerder in de vingers en hun dagelijks handelen.  Lees hier meer.

Wil je zien wat de programma’s voor anderen hebben betekend? Op de Linkedinpagina van Tom Oor kun je >20 aanbevelingen lezen. Soms werken we met mensen op discrete wijze  – niet alle aanbevelingen zijn daarom zichtbaar.

Over 9 Ways Talent & Career Development

9 Ways is een loopbaancoachingbureau gespecialiseerd in hoger opgeleiden in het bedrijfsleven.  Wij helpen hen met radicale verandering in werk en persoonlijke ontwikkeling. Onze klanten zijn bedrijven – als GoogleABN AmroTeamBlue en midden en kleinbedrijven – maar ook individuele professionals.

Wij bieden je een unieke aanpak doordat wij bedrijfskunde en ontwikkelingspsychologie combinerenJe hebt vaak coaches die in één van de twee werelden thuis zijn, maar niet beiden.