5 competenties voor meer succes in je loopbaan

Succes en falen in je loopbaan wordt grotendeels bepaald door 5 slechts 5 competenties. Mensen die uitermate succesvol zijn beheersen ze en mensen die eigenlijk een beetje vastlopen in werk en loopbaan ontberen ze.

Mensen verwarren vaak succes in werk en succes in loopbaan

Goed in je werk zijn en goed in je loopbaan zijn vaak 2 verschillende werelden en mensen vinden dit moeilijk in te zien. Dikwijls gaat er de gedachte als ik goed in mijn werk ben ik ook goed in mijn loopbaan. Terwijl dit absoluut niet het geval is.

Enkele voorbeelden uit de realiteit

Tenslotte, heb je nog het Dunning-Krugereffect dat mensen die minder competent zijn overschatten nog wel eens hun kunnen en wanen zich daardoor bovengemiddeld competent. Mensen die bovengemiddeld competent zijn hebben de neiging zich te onderschatten.

Dit leidt vaak tot de illusie: ik ben competent in werk, daardoor ben ik competent in mijn loopbaan, maar dat is niet altijd zo. Voor jou ligt, denk ik, de waarde van dit artikel in nagaan in hoeverre je deze 5 competenties in de vingers hebt. Dat betekent niet alleen weten maar er ook op handelen.

Diegene die ik succesvol zie worden in hun loopbaan ontwikkelen deze competenties – en stijgen daardoor stap voor stap boven de massa uit. Ik geloof in het effect van samengestelde rente. Elke dag kleine stappen zetten leidt tot exponentiële groei. Groei stapelt zich op en versnelt eerdere groei.

5 competenties voor meer succes in je loopbaan

Voor succes in je loopbaan beheers je deze 5 competenties

Competenties zijn af en toe een soort van Jungle waardoor je door het bos de bomen niet meer ziet. Dr. Marinka Kuijpers onderschat een vijftal loopbaancompetenties die je helpen met succes en voldoening werken en daarmee je loopbaan te sturen. Ik ga nu geen heel betoog houden maar talenten en energie zijn de drijvende krachten achter je loopbaan. Dit zie je ook terug in de 5 competenties.

Welke 5 competenties dien je te beheersen om je succes te vergroten?

Motievenreflectie

Het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor je eigen loopbaan.
Het gaat om bewustwording van wat je eigenlijk belangrijk vindt in je leven, wat je voldoening geeft en wat je nodig hebt om prettig tte kunnen werken.

Kwaliteitenreflectie

Het nadenken over wat je (niet) kunt en hoe je dit kunt gebruiken in je loopbaan. Je reflecteert op je eigen eigenschappen, competenties, vaardigheden,etc. en je kunt feedback vragen aan anderen over je kwaliteiten.

Werkexploratie

Het onderzoeken van eisen en waarden in werk en de mogelijkheden om te veranderen van werk. Je gaat op zoek naar werk(zaamheden) waarin jouw persoonlijke waarden overeenkomen met de normen en waarden
die in dat werk gelden en waarin jouw kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die in dat werk voorkomen.

Loopbaansturing

Het plannen,beinvloeden en bespreken van je leren en werken gericht op loopbaanontwikkeling.

Netwerken

Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt gericht op je loopbaanontwikkeling.Je kunt netwerkcontacten gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, van werkmogelijkheden
en om feedback te krijgen op je eigen functioneren.

Ontwikkel je competentie en groei sneller dan de massa

In hoeverre heb je antwoord op bovenstaande vragen? Hoe diep zijn deze antwoorden? Merk je dat ze echt resoneren met wie jij bent? Er treedt dan congruentie op wat je zegt, doet en bent liggen op één lijn.

Als het vrij nieuw voor je is, ligt er eigenlijk een enorme kans voor je om je te verdiepen in deze 5 competenties en die te gaan ontwikkelen. Als loopbaancoach kan ik je vertellen dat je naarmate je dat doet en ook volhardt – Rome is niet in één dag gebouwd – je veel sneller carrière gaat maken dan de massa. Deze hebben namelijk minder inzicht in sturing in hun eigen (verborgen) potentie en kunnen dit daardoor niet goed inzetten en benutten.  Hoedan, ook wens je veel succes en hoop goed nieuws van je te horen in de reacties hieronder. Met vriendelijke groet,

Loopbaancoach Tom Oor

Wil je meer info over succesvol carrièreswitchen?

Als je wilt ontdekken welke baan naadloos aansluit bij wie jij bent en de arbeidsmarkt, is daar het coachingprogramma koersenonderzoek speciaal voor. Deze helpt je inspelen op unieke beroepen, niches en functies. Ook leer je veel over jezelf: wat je diepere motivatiebronnen zijn, sterke en zwakke kanten zijn en hoe jij je eigen leerprocessen stuurt. Met als gevolg een doel voor ogen. En, een flinke dosis zelfbewustzijn.

Wil je zien wat de programma’s voor anderen hebben betekend? Op de Linkedinpagina van Tom Oor kun je >20 aanbevelingen lezen. Soms werken we met mensen op discrete wijze  – niet alle aanbevelingen zijn daarom zichtbaar.

Over 9 Ways Talent & Career Development

9 Ways is een loopbaancoachingbureau gespecialiseerd in hoger opgeleiden in het bedrijfsleven.  Wij helpen hen met radicale verandering in werk en persoonlijke ontwikkeling. Onze klanten zijn bedrijven – als GoogleABN AmroTeamBlue en midden en kleinbedrijven – maar ook individuele professionals.

Wij bieden je een unieke aanpak doordat wij bedrijfskunde en ontwikkelingspsychologie combinerenJe hebt vaak coaches die in één van de twee werelden thuis zijn, maar niet beiden.