Van impasse naar leider in een andere functie

Het raakte me: hij was universitair geschoold, sprak 4 talen en werkte als administratief medewerker. Blijven ‘hangen’ na afstuderen zei hij. Nu was hij 33. We dronken een kopje koffie. Je zag zijn enthousiasme en overtuigingskracht, zolang het maar niet over zijn werk ging.

 

Hij vertelde dat hij ‘wat’ anders wilde. Ik zag zijn frustratie: hoeveel van zijn talent en interesse werd nu benut? Hij verkocht een ‘klein’ beetje van zijn talenten. Ik begon in gedachte te puzzelen: in welke functie/context zou hij een leider worden – en weer andere inspireren? Maar, zou hij zelf uit de impasse komen?

 

Iemand zei ooit; een gevangene kan zichzelf niet bevrijden. Onze huidige situatie is een optelsom van vorige keuzes. Soms blijven (te) lang ronddobberen. Een helder perspectief kan overzicht bieden – en de ‘persoonlijke patstelling’ doorbreken.

 

Ik geloof dat ieder mens unieke talenten en interesses heeft en dat voldoening en succes komt door deze in dienst te zetten van de behoeftes en uitdagingen van de wereld. De wereld is een ‘macrosoep’ van behoeftes van mensen, organisaties en de maatschappij – er is behoefte aan schilders, leraren, data scientists, goede managers et cetera.

 

De Japanners geloven hier ook in. Zij noemen dit: ‘ikigai’. Letterlijk betekent dat:’ de reden dat ik opsta elke ochtend’. Volgens vereist het vinden ervan een diep en (dikwijls) langdurig proces in de zoektocht naar jezelf. En, dat deze zoektocht essentieel is omdat het voldoening en betekenis aan je leven geeft. De filosofie bestaat uit 4 overlappende cirkels:

 

 • Waar ben je goed in?
 • Wat vind je leuk om te doen?
 • Waar heeft de wereldbehoefte aan?
 • Waar kun je voor betaald krijgen?

 

Het model is eenvoudig maar niet gemakkelijk. Je hebt namelijk een haarscherp zelfinzicht nodig en ook een realistisch (en ambitieus) beeld nodig van mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Er zijn talloze combinaties mogelijk zolang je ze alle 4 maar combineert. Net als met vuur, voor een volledig ontbranding heb je alle elementen nodig.

 

Steve Jobs verwoordde het scherp: ‘’if you are working on something exciting that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you.’’ In dit artikel licht ik een tipje van de sluier op om alle 4 de stappen te doorlopen zodat je een nieuwe visie kunt formuleren.

 

Ikigai – onze raison d’être

 

 1. Ontdek je sterke punten

Er zijn een aantal mogelijkheden om je sterke punten te achterhalen. Ik zal er hier een aantal noemen – in toenemende mate van moeilijkheid:

 • Vraag aan een vriend wat kenmerkend voor jou is? (Je hebt hier wel te maken met heel veel subjectiviteit)
 • Sta zelf eens stil wat doe je eigenlijk van nature gedurende dag?
 • Download een lijst van talenten op internet of gebruik De Strengthfinder
 • Doe een Enneagram test (kan bij 9 Ways), ontdek je type en observeer hoe je meest natuurlijke talenten werken in elke context.
 • Ontdek tegelijkertijd wat je zwakkere kanten zijn om je sterkte gebied te verscherpen.

 

 1. Wat vind je interessant?

 • Welke taken zou je het liefst doen gedurende dag?
 • Welke onderwerpen houd jij je van nature mee bezig?
 • Welke beroepen passen daarbij?
 • Welke sectoren, branches en organisaties vind je interessant?

 

 1. Waar liggen de behoefte van de wereld?

 • Welke algemene behoeften zijn er (aan vakmanschap en dienstverlening)?
 • Welke nieuwe beroepen zijn er ontstaan?
 • Wat zijn krapte en schaarste sectoren/beroepen?

 

 1. Waar krijg je betaalt voor?

 • Wil je deze behoefte direct aanbieden als ondernemer?
 • Wat betaalt de wereld voor bepaalde diensten?
 • Wat zijn de lonen van hoogopgeleide (hbo/wo) professionals in Nederland?
 • Wat zijn de verschillende lonen per specifiek beroep en sector?
 • Hoeveel (ongeschreven) uren is de norm om te werken?

 

Puzzelen om je ikigai te vinden sterkt vaak je wilskracht en kanaliseert in eerste instantie je energie om een missie te formuleren.

Zet em op.

Mocht je er hulp bij willen een paar keer per jaar geeft 9 Ways de workshop: http://9ways.nl/loopbaankoers-bepalen/