Tijdelijke Loopbaansubsidie voor 45-plusser in de regio Amsterdam/Amstelveen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen voor een bedrag van € 600,-. Dit kan benut worden voor 45-plussers werkzaam binnen ‘kwetsbaardere’ arbeidsgebieden (zie hieronder de specifieke gebieden). De subsidie heeft als doel om deelnemers een ontwikkeladvies mee te geven en te stimuleren de loopbaanregie in eigen handen te nemen. Het ontwikkeladvies is een persoonlijk ontwikkelplan om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Voor wie?

Voor werkende of zelfstandige zonder personeel van vijfenveertig jaar of ouder, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werken in de volgende beroepsgroepen:

  • Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten
  • Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in detailhandel
  • Gemeenteambtenaren werkzaak in de domeinen burger- en publiekszaken
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
  • Schoonmakers; en ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Een uitzondering geldt voor diegene die momenteel in eerste of tweede ziektejaar zitten en gebruik maken van een vastgestelde regeling in verband met een reorganisatie.

Kennismakingsgesprek

9 Ways nodigt je uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ons kantoor bevindt zich op Laan van Kronenburg 14 te Amstelveen. Voor een afspraak kun je het beste (direct) bellen met Tom Oor op 0624377099.