Van baan veranderen? Duik eerst goed in je beweegredenen

De economie floreert en hoogopgeleide professionals wisselen steeds vaker van baan, met name professionals onder de 35 jaar.[1]Een wissel leidt echter niet altijd tot de gewenste resultaten en opnieuw solliciteren kost veel tijd en energie: gemiddeld genomen duurt het proces van solliciteren en aangenomen worden zeven maanden.[2]Het is dus belangrijk om goed bij jezelf na te gaan waarom je van baan wilt wisselen voordat je deze stap daadwerkelijk zet.

 

Energetische wezens

Mensen hebben het vermogen om onze energie om te zetten in resultaten. In het geval van werkenden leiden deze resultaten tot een salaris. Bij werk dat bij je past zijn er factoren die je energie geven, bijvoorbeeld het dagelijks inzetten van je talenten, ruimte voor autonomie en uitdaging, een prettige baas, collega’s die je respecteren en motiveren én werken aan een purposewaar je in gelooft. Denk maar eens terug aan een dag dat je een uitdagende klus klaarde die volledig paste bij je talenten. Je bruiste van de energie terug in de auto – met dit positieve gevoel had je best zin in nog een uitdaging.

 

Werk dat niet bij je past heeft een tegenovergesteld effect: hoe langer jij je hieraan blootgeeft, hoe leger je je voelt, met als gevolg dat je steeds vaker minder vrolijk naar je werk gaat. Je prestaties op het werk kunnen onder dit uitgeputte gevoel gaan lijden. Soms heeft het ook een impact op je man/vrouw, je gezin, vriendschappen. Je baan is geen willekeurige manier om geld te verdienen: ons werk kan ons ontzettend veel vreugde geven, mits wij een goede aansluiting vinden tussen onszelf en ons werk. Het probleem is dat wij vaak niet goed kunnen duiden wat er nu precies voor zorgt dat de relatie tussen onszelf en ons werk langzaam verslechtert.

 

 

De uitdaging

Als je bij jezelf merkt dat je steeds vaker denkt aan van baan veranderen, is het noodzakelijk om helderheid te krijgen over je huidige situatie: waar liggen de mogelijkeoorzaken van de wens tot verandering? Ben je de uitdaging ontgroeiend en is een carrière stap een natuurlijk vervolg of pas je niet goed (meer) bij de organisatiecultuur, je nieuwe leidinggevende of is de baaninhoud zo veranderd dat jij je talenten niet meer goed benut? Vaak zijn het meerdere factoren – die elkaar beïnvloeden.

 

Overzicht

In onderstaand overzicht vind je een lijst van belangrijke criteria voor succes en voldoening in een baan. Elke voorwaarde kun je een cijfer geven naar mate hoe tevreden je er over bent. Als je nog verder wilt gaan geef je elke criteria een weging. Dat wil zeggen sommige criteria kunnen voor jouw belangrijker zijn dan anderen. Na het invullen kun je bepalen waar de focus dient te liggen bij een verandering van baan. Hieronder wordt een voorbeeld behandeld van Lieke die werkzaam is als Marketing professional bij een middelgrote onderneming.

 

Criteria Cijfer
Functie sluit aan bij jouw purpose?
Je kunt je talenten goed benutten in je functie?
Je werk biedt voldoende uitdaging om te groeien?
Goede relatie leidinggevende?
Bedrijfscultuur past goed bij je?
Je arbeidscontract geeft je een ‘zeker’ gevoel?
Je kunt je kosten dekken met je contract?

 

 

Casus 1: Lieke Marketing professionals middelgroot MKB-bedrijf.

 

Criteria Cijfer
Functie sluit aan bij jouw purpose? 5
Je kunt je talenten goed benutten in je functie? 7
Je werk biedt voldoende uitdaging om te groeien? 8
Goede relatie leidinggevende? 8
Bedrijfscultuur past goed bij je? 3
Je arbeidscontract geeft je een ‘zeker’ gevoel? 7
Je kunt je kosten dekken met je contract? 7

 

Lieke is goed in haar werk, dit past voldoende bij haar talenten. Ook zit er nog uitdaging in om door te groeien richting een meer strategische marketingfunctie. De cultuur is nogal een gezelligheidscultuur en Lieke is een keiharde werker die ‘dingen voor elkaar wilt krijgen’.  Ze voelt dan ook dat ze constant op de rem moet staan om haar enthousiasme onder controle te houden. De missie van organisatie – digitale software voor het mkb – past niet goed bij haar purpose. Ze wilt ‘iets’ anders.

 

De focus van de banenwissel

 1. Purpose definiëren: welke uitdagingen, thema’s en sectoren wilt Lieke zich voor inzetten als marketeer?
 2. Organisaties selecteren waar binnen behoefte is aan een strategische marketeer die aansluit bij haar profiel en senioriteit
 3. Organisaties filteren op een cultuur die resultaatgericht is.
 4. Salarisvoorwaarden checken in de ‘nieuwe sector’ om vast te stellen of dit voldoende is om je kosten te dekken?

 

We dienen te realiseren dat een baan nooit 100% aan onze eisen kan voldoen maar we kunnen wel handig sturen op onze eigen voorwaarden en daardoor een duurzame match creëren.

 

Wil je hulp bij het bepalen van je toekomstige loopbaankoers? Lees hier meer over hoe we hoogopgeleide dertigers en veertigers helpen bij een goede passende loopbaankoers – en het liefst werken vanuit een purpose.

 

[1]https://www.werf-en.nl/zo-dynamisch-is-arbeidsmarkt/

[2]http://www.stepstone.nl/Carriere-Advies/hoe-lang-duurt-het-voor-je-een-baan-vindt.cfm

Hoe hedonisme je loopbaan om zeep helpt

Je ziet het bij de huidige generatie dertigers: een neiging tot doorslaan in genieten. Misschien zelfs wel hedonisme. Korte termijn bevrediging zoeken in genieten kan aanzienlijke schade toebrengen aan onze carrière. Het najagen van genot houdt ons weg bij werk met (echte) voldoening. Hoe ouder je wordt hoe minder lef men toont om wel van baan te wisselen.

 

Wat is hedonisme? Hedonisme stelt dat het najagen van genot de hoogste prioriteit heeft. We willen alles in een soort van onmatigheid. Denk hierbij aan de (te) vele reisjes – van Bali naar Machu Pichu tot Vietnam. De constante hang naar restaurantjes uitproberen in de stad. Het kopen van meerdere Macbooks, 3 racefietsen en Vespa’s. Ik ben een man maar het schijnt dat bij vrouwen dit uit in: online aankopen van jurkjes en schoenen. We consumeren zonder einde.

 

Wat is er mis met een beetje genieten? Psychotherapeut Viktor Frankl legt uit dat in de 21eeeuw een wijdverspreid fenomeen is: existentiële vacuüm.[1]Dit gaat over een constante staat van verveling die zich vooral uit op zondag. Nadat het gejaag van de drukke week over is en men zondag zeeën van tijd heeft zich bewust wordt van enige leegte. En, als men eerlijk is tegen zichzelf is misschien ook wel een soort van verveling.

 

Ben je constant aan het ‘genieten’? Wellicht kan het eens zinvol zijn om na te denken of je niet je innerlijke honger naar ander werk stilt op deze wijze? Het gevaar van veel ambitieuze werkende is dat ze veel later in hun carrière deze vraag aan zichzelf stellen:’ probeer ik mijn verveling in werk of gebrek aan voldoening te compenseren door (te) veel genieten?’ Naarmate men ouder wordt wisselt men steeds minder van werk.[2]Het wordt moeilijker en duur langer om op oudere leeftijd een carirereswitch te maken.

 

Herken je bij jezelf een neigingen tot doorslaan in genieten? Het kan zinvol zijn eens niets te doen op zondag en ruimte te creëren voor jezelf. In deze ruimte – die je van nature opvult – kun je reflecteren, met vrienden sparren en boeken lezen of het waar is dat je een innerlijke leegte opvult en dit te maken heeft met werk?  Zoals Samuel Behrman ooit zei: ‘at the end of every road you meet yourself’. Is dit het moment voor zelfconfrontatie?

 

[1]Frankl, V. E. (1984). Man’s search for meaning: An introduction to logotherapy.New York: Simon & Schuster.

[2]Dekker, F. (2017). Arbeidsmobiliteit in Nederland: probleem of oplossing, regioplan, publicatie nr 17.

Waarom werken vanuit passie gevaarlijk is?

Je ziet het meer en meer terugkomen: het aanmoedigen tot volgen van je passie. Maar het kan gevaarlijk zijn – en je veel (onnodige) frustraties opleveren en tijd en geld kosten.

 

Letterlijk betekent passie: lijden en niet leiden. Ieder van ons heeft een dominante passie. Dat betekent dat bepaald voorkeursgedrag ons veel voldoening geeft maar wij daar dikwijls in doorslaan. Denk bijvoorbeeld aan iemand die gedreven wordt door de beste zijn. Deze vindt het heerlijk om in de schijnwerpers te staan en op zeer actieve wijze achter doelstellingen aan te gaan. Iemand met deze passie zou goed kunnen zijn in verkopen, presentaties geven of waardevolle initiatieven van de grond krijgen.

 

Bij passie volg je wat je zelf wilt doen: doen wat je leuk vindt. Terwijl purpose: doen wat een zinvolle bijdrage levert. Passie vraagt: wat kan de wereld mij geven? Purpose vraagt: wat kan ik de wereld geven?

 

Het verschil tussen passie en purpose is doorontwikkeling. Het werken vanuit passie zet je dikwijls jezelf centraal en jouw behoeften. Om terug te grijpen naar het eerdere voorbeeld: de nadruk ligt dan op ‘ik wil succesvol zijn’ en ‘ik wil in de schijnwerpers staan’. Bij purpose vertaal jij je passie door naar concrete uitdagingen waar de wereldbehoefte aan heeft en voor wilt betalen. Hoe kan ik helpen belangrijke initiatieven onder de aandacht te brengen met mijn presentatievaardigheden? Management professor Hansen van de Universiteit van Berkeley toont aan in zijn onderzoek dat werken vanuit purpose tot meer voldoening en betere prestaties leidt.[1]

 

Werk je vanuit passie? Wellicht kan het zinvol zijn om eens onder de loep te nemen welke concrete en zinvolle uitdagingen en behoeften van de wereld jij op wilt richten? Het kan je helpen succesvoller te maken doordat je bij iets aansluit wat je zinvol vindt en waar behoefte aan is. Doordat de behoeften van anderen centraal staan gaat de ontwikkeling gemakkelijker en sneller. Anderzijds, zal je voelen dat je emotionele en spirituele behoeften meer gevoed worden waardoor je energieker voelt. Je draagt namelijk elke dag bij aan een betere wereld.

[1]Morten, H. (2018). Great at Work. New York: Simon & Schuster

Hoe een biologe haar unieke purpose vond: ontwerper van lampen op energie van bacteriën.

Op weg naar Brussel met het openbaar vervoer belande ik naast haar op de stoel. Als loopbaanadviseur raad ik weleens mensen hun beroep: ‘je bent danseres en je gaat optreden in Brussel?’. Ze moest lachen, het klopte deels: ze hield wel van dansen en was onderweg naar een dansvoorstelling, maar was geen danseres. Ze ontwierp lampen die stroom kregen van bacteriën. We bekeken een filmpje ervan op Youtube. Dit was kunst gecombineerd met de kracht van de natuur. Prachtig. Ze werd door musea ingevlogen om haar lampen ter plaatse te exposeren.

Hoe ben je hier opgekomen vroeg ik? Ze had een fascinatie voor de natuur en studeerde biologie. Later begon het creatieve te kriebelen en is toen gaan studereren aan een prestige design academy. Tijdens haar studie is ze haar 2 interesses en misschien ook wel talenten gaan combineren: gevoel voor esthetica en nieuwsgierigheid naar het werken van de natuur.

Ze liet zien dat ieder mens een purpose kan vinden in de meest bijzondere combinaties. Het vergt wel een dosis lef om direct na afstuderen zo radicaal je eigen pad te volgen. En, een dosis nuchterheid om je purpose aan te laten sluiten bij de behoeften van de wereld. Ze straalde van de energie en passie. Misschien had ze als biologe ook wel het geheim van de menselijke natuur ontrafeld?

Benut elke dag ten volle je talent in je baan

Succes en voldoening komt voort uit het inzetten van je talenten. Als mensen elke dag hun talenten gebruiken doen zij eigenlijk waar zij het beste in zijn. Dit leidt tot plezier, energie om buiten je comfortzone te (kunnen) stappen en creativiteit om je vak door te ontwikkelen.

Volgens cijfers en onderzoek van Marcus Buckingham deed in 2007 maar 12% van de professionals elke dag waarin zij het beste waren[1]. Ieder mens heeft unieke talenten maar soms is er voor een functie gekozen waar talenten niet goed tot hun rechtkomen. Bij een mismatch loop je langzaam leeg – energie, levenslust en resultaten verdwijnen.

 

Wat zijn talenten?

Wat is talent? Een vermogen om ergens in te kunnen uitblinken. Ieder mens heeft unieke talenten. Talent hebben wil nog niet zeggen dat je het goed benut. Ken je de reclame van Calvé Pindakaas van Pieter van den Hoogenband? Pietertje speelt voetbal en bakt er echt niks van. De ene misser na de andere. Toevallig belandt er een bal in het water. Hij neemt een duik en ontdekt ‘toevallig’ zijn talent voor zwemmen. 20 jaar later werd hij drievoudig olympisch kampioen, zestienmaal Europees kampioen en een keer wereldkampioen. Link naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=1XS9hOTv2Pw

 

Talenten benutten

Ooit was er een briljante verkoper.  Hij was slim, strategisch denken en kon zeer snel concepten doorgronden en dit op een leuke manier brengen aan groep mensen. Hij zou eigenlijk nog beter zijn talenten en motivatie aanspreken als verkooptrainer van softwareondernemingen.

 

Voor je talent kiezen vergt lef. Als je in de dertig of veertig bent heb je vaak een functie waarin je vertrouwd bent in een organisatie die je kent. Je hebt materiele verplichtingen – een appartement, 2 jonge kinderen en rekeningen die betaald dienen te worden.

 

 • Hoe kun je inzicht in je talenten aanscherpen?

 

Als je al een tijdje werkt heb je vaak enig idee waar je goed in bent en dingen die je minder goed af gaan. Ben je in staat om echt te benomen wat 5 talenten zijn waar jij successen mee kunt behalen? Je kunt inzicht in je talenten aanscherpen door elke dag te kijken naar de handelingen die je doet – zit daar een verbogen talent? Welke activiteiten gaan je gemakkelijk af en geven je energie? Dit kan klinken als een ‘open deur’ maar zelf-observatie is voor vele professionals in hun dertiger en veertiger jaren niet gemakkelijk. Dit betekent naar je zelf kijken terwijl jij je werk doet; je observeert je eigen handelen. Je kunt dit aanvullen door aan je goede vrienden en collega’s te vragen jouw unieke talenten zijn. Je hebt hier wel te maken met perceptie – dat je talenten worden gezien door het filter van iemand anders.

 

Gebruik het enneagram. Dit persoonlijkheidsmodel laat je jouw unieke drijfveer zien en welke vermogens daaruit voortkomen. Een type 8 heeft dikwijls talenten voor overtuigen, strategisch denken, (positief) confronteren en elke gewenste doelstelling behalen. Krijg hier inzicht in enkele talenten per enneagram type. Omdat ieder mens een unieke persoonlijke signatuur heeft kun je deze talenten aanvullen met persoonlijke talenten en voorkeuren. Doe jij nu elke dag waar jij het beste in bent en wordt?

 

 • In hoeverre doe jij elke dag waar je het beste in bent?

Slechts een klein percentage doet elke dag waar zij goed in zijn. Marcus Buckingham deed onderzoek naar de volgende vraag: kun jij het grootste gedeelte van de dag datgene doen waar jij goed in bent? In 2005 was dit 17%. In 2006 14% en in 2007 12%.[2]

[1]Dewulf, L. (2017). Ik kies voor mijn talent. Culemborg: uitgeverij Lannoo

[2]Dewulf, L. (2017). Ik kies voor mijn talent. Culemborg: uitgeverij Lannoo

Hoe vind je werk met purpose?

Waarom werken vanuit purpose?

Steeds meer mensen beginnen te beseffen dat je een zeer succesvolle carrière kan hebben en zich toch nog leeg kan voelen. Als je emotionele en spirituele behoeften niet worden gevoed, kan geen enkel materieel succes je bevredigen. Je ziet mensen de leegte opvullen door afleiding – vakanties plannen, veel uiteten gaan of consumeren van allerlei activiteiten – om de confrontatie met de leegte uit de weg te gaan. In Nederland is dan ook 34% van de beroepsbevolking bevlogen en heeft 9-14%% last van een burn-out.[1][2]

 

‘’We moeten ervan doordrongen raken dat ons werk een hoger doel dient, we dienen te beseffen dat het de bedoeling is dat we een positieve indruk op de wereld achterlaten. Het uiteindelijke doel van ons werk is onze talenten en capaciteiten gebruiken om de wereld te verbeteren.’’ – Menachem Mendel Schneerson[3]

 

Het doel van werk is: jouw unieke talenten benutten voor iets dat voor jou en de samenleving van betekenis is. Sta daar maar eens bij stil. In hoeverre benut jij elke dag je meest sterke talenten voor iets wat voor jou en de samenleving van belang is?

 

Hoe ontdek je jouw purpose?

Vele mensen willen graag een exact antwoord op wat is mijn unieke purpose? Viktor Frankl gebruikte een analogie: het antwoord op deze vraag is net als aan een schaakmeester vragen wat is de meest briljante schaakzet ter wereld? In zijn ogen was daar geen eenduidig antwoord op. Dat hangt af van de fase van het spel en de persoonlijkheid van de tegenstander.[4]Toch is er de mogelijkheid om twijfel weg te nemen en vlot helderheid te verschaffen in iemand zijn unieke purpose.

 

Jouw unieke purpose

Bij het maken van een mooi kampvuur zijn er voeding, zuurstof en warmte. Anders krijg je geen mooi brandend vuur. Zo is het ook met je purpose formuleren. Deze bestaat uit 4 elementen die samen tot een mooi vuur leiden (zie model hieronder). De Japanners hebben een woord voor purpose ‘ikigai’ (letterlijk: waarde van leven)[5]Als je voor jezelf de inhoud van de cirkels invult en combineert kun je jouw purpose vinden.

Het model is zo krachtig doordat het mensen helderheid verschaft in wat belangrijk is. Vaak weten mensen niet goed waar ze moeten beginnen en hoofd en bijzaken van elkaar scheiden om hun purpose te formuleren. Daarnaast, vindt het een balans tussen onze innerlijke middelen: talenten en interesses. Gebruiken wij onze meest sterke talenten? En, wat motiveert ons om deze te gebruiken? En, uiterlijke factoren: kunnen we concrete behoeftes opsporen op de arbeidsmarkt die daarbij aansluiten? En, wat zijn de financiele consequenties van deze keuzes? Iemand die didactisch sterk is, interesses heeft voor financiën kan bijvoorbeeld: leraar HAVO Handelsrekenen worden, Wet Financieel Toezicht Trainer of Trainer financiele software MKB’ers worden.

Eenvoudig is het model maar de praktijk is vaak weerbarstig. Uit onderzoek blijkt dat 31% van de Japanners hun werk als hun ikigai beschouwden.[6]Het formuleren van je purpose vereist een scherp inzicht dien te hebben in de eigen talenten en interesses. Kun je met zekerheid je meest sterke talenten benoemen? En, deze vertalen naar beroepen die je interessant vindt en waar behoefte aan is? Vervolgens heeft elke keuze een andere worklife balans.

Enkele voorbeelden van purpose

Dit zijn enkele voorbeelden van professionals die een nieuw beroep hebben gekozen dat aansluit bij hun purpose:

 

 1. Adviseur duurzame beleggingen
  1. Purpose: het zorgen dat de miljarden van pensioenfondsen bijdragen aan een betere en schonere wereld.
 2. Trainer schuldsanering
  1. Purpose: het zorgen dat mensen inzicht krijgen in hun financiele huishouden en daarmee grip op hun leven krijgen.
 3. Communicatietrainer
  1. Purpose: het helpen mensen hun ideeën duidelijk naar voren te krijgen om hun initiatief te doen groeien.
 4. Adviseur Cyber security
  1. Purpose: helpen bedrijven veilig te blijven om hun focus te behouden op de bedrijfsvoering.
 5. Headhunter zorg
  1. Purpose: talenten voor matchmaken benutten om de drastische te korten in de zorg (iets) terug te dringen.

 

 

Bronnen

[1]Effectory (2013). Het verborgen Potentieel van Medewerkers

[2]Rogier, A. (2017). Handoek coachen bij stress en burn-out. Amsterdam: Boom Uitgevers

[3]Schneerson, M.M. (1997) Zinvol leven: de wijsheid van de rebbe. Utrecht: Servire Uitgevers.

[4]Frankl, V. E. (1984). Man’s search for meaning: An introduction to logotherapy. New York: Simon & Schuster.

[5]http://www.bbc.com/capital/story/20170807-ikigai-a-japanese-concept-to-improve-work-and-life

[6]http://www.bbc.com/capital/story/20170807-ikigai-a-japanese-concept-to-improve-work-and-life

 

Loopbaancoaching is belastingaftrekbaar in 2018

Loopbaancoaching is belastingaftrekbaar in 2018

Loopbaancoaching kan als studiekostenpost bij de belastingaangifte worden afgetrokken. Dit geldt voor de coachingsessies (inclusief btw) voor particulieren, werkgevers en zelfstandig ondernemers. Dat betekent dat je afhankelijk van je inkomen tussen de  36,55 tot 52 procent terug krijgt bij de aangifte van inkomstenbelasting.

Belastingaftrek voor werkgevers, werknemers en zzp’ers

Voor werkgevers geldt dat loopbaancoaching opgevoerd kan worden als kostenpost en dat btw verrekend kan worden met de betaalde btw. Hetzelfde geldt voor ondernemers en zzp’ers.

Hoe werkt het?

De kosten voor loopbaancoaching zijn aftrekbaar, met uitzondering van reiskosten. Er geldt een drempel van € 250,- en een maximum van € 15000,- per jaar. Het is dus belangrijk de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met de € 250,- drempel! Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Een rekensom in 2017

 • Je investeert 1000 euro in loopbaancoaching
 • Je hoogste belastingschijf is 40,85%
 • Je betaalt 1000  euro – 40,85% is 591,50 euro

Let op!

Aan deze informatie over fiscale regelingen kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij de belastingdienst.

Hoeveel geld maakt gelukkig in je werk?

Ken je het verhaal van de Mexicaanse visser en de Amerikaanse investmentbanker?

Een Amerikaanse visser belandde op zijn vakantie in een klein Mexicaans vissersdorp, toen er een klein vissersbootje aanmeerde aan de kade vol met verse mooie vissen. De Investmentbanker was onder de indruk en vroeg hoe lang het duurde om deze te vangen. De Mexicaan antwoorde: ‘slechts een poosje’.

De Investmentbanker vroeg waarom hij niet langer bleef om meer vis te vangen? De Mexicaan antwoordde dat hij voldoende had om in de behoefte van zijn familie te voorzien. De Amerikaan vroeg daarop wat hij met de rest van zijn tijd deed? De Mexicaanse visserman antwoorde: ‘ik slaap tot laat, vis een beetje, speel met mijn kinderen, houdt siësta en neem mijn vrouw mee de stad in waar we wijn drinken en samen met mijn amigos gitaar spelen.

De Amerikaan antwoorde enigszins bespottend: ‘ik heb een M.B.A. (Master of Business Administration) van een top business school en kan je helpen. Je zou meer tijd kunnen investeren in vissen en met de winst een boot kopen en dit weer investeren om uiteindelijk een vloot van boten te bezitten. In plaats van tussenhandelaar te zijn kun je direct aan de fabriek verkopen en je eigen vismerk opzetten. Je hebt dan controle over product, proces en distributie. Maar, dan zal je wel naar Mexico Stad moeten verhuizen om je groeiende onderneming te leiden.

De Mexicaanse visser vroeg: ’hoe lang denkt u dat dit gaat duren señor? 15-20 jaar zij de Amerikaan. En, wat dan, vroeg de Mexicaan? De Amerikaan lachte en zij: ‘dit is het mooist, wanneer de tijd rijp is breng jij je onderneming naar de beurs en dan word je rijk. Je zou miljoenen kunnen verdienen.

Ok, señor, en dan wat? De investmentbanker antwoorde: ‘dan kun je met pensioen, verhuizen naar een klein vissersdorp, waar je tot laat kunt slapen, een beetje kunt vissen, siësta houden met je vrouw en wijndrinken en gitaar spelen met je amigos…

Het verhaal legt op eenvoudige wijze de menselijke neiging tot het streven van financieel succes (De Amerikaan) ver voorbij wat goed voor ons is. De Mexicaan laat zien dat rijkdom meerdere facetten kent. Soms slaan we door in het streven naar geld en houden gouden handboeien of hedonisme ons gevangen.

Hoeveel geld maakt dan wel gelukkig?

Kahneman en Deaton hebben in 2010 een onderzoek gedaan onder 450.000 deelnemers naar het effect van inkomen per huishouden op het emotionele welzijn.[1] Het onderzoek toont aan dat emotioneel welzijn stijgt tot een inkomen van 75.000 USD. Dit terwijl modaal inkomen in de V.S, in 2014 $72,641 was[2].

Geld of materieel succes maakt dus gelukkig tot op een zekere hoogte. Als we de cijfers betekenis geven, denk ik dat het gaat om het vervullen van onze basisbehoeften in relatie tot onze sociale cirkel. In hoeverre verdienen we voldoende geld om een huis te kunnen kopen, kleding, eten, reizen/ontspanning en sparen voor pensioen? En, dan rekening houden met onze vrienden/familie.

Dit blijft echter subjectief. Sommige mensen hebben minder behoefte aan materie. Ik ken een welvarende advocaat die nog steeds elke dag een broodje pindakaas eet. Maar ook minder welvarende mensen die alle nieuwste gadgets kopen en 3 keer per week uiteten gaan.

Ik denk als we eerlijk naar onszelf zijn dat we vaak minder nodig hebben dan we beseffen en doorslaan in materieel succes niet leidt tot voldoening. Net als in het geval van de Mexicaanse visserman zijn er andere voorwaarden die ons voldoening geven.

Waarschijnlijk vertel ik je niks nieuws in dit artikel?

Maar omdat er nog weleens een afwijking kan zit tussen weten én doen schrijf ik dit artikel ter her-innering.

Wat doe jij bij de volgende stap?

 • Welke rol neemt salaris in bij het kiezen van een volgende baan?
 • Welke andere persoonlijke voorwaarden leiden tot voldoening?
 • In hoeverre belemmert je uitgave patroon om een stap te maken naar een baan met meer voldoening?

 

Bronnen

[1] https://web.archive.org/web/20160305061814/http://www.pnas.org/content/107/38/16489.full

[2] US Census Bureau, Income Distribution to $250,000 or More for Households: 2013″Census.gov. May 2014. Retrieved 2015-03-02.

 

Waarom je blijft hangen in ‘de verkeerde’ baan?

Meer én meer mensen op de arbeidsmarkt – en bovenal kenniswerkers – zullen zichzelf dienen te leiden. Zij zullen zich dienen te plaatsen (op de arbeidsmarkt) waar zij de grootste toegevoegde waarde hebben; zij zullen zichzelf dienen aan te leren hoe zichzelf te ontwikkelen. Hoe jong en actief te blijven tijdens een loopbaan van meer dan 50 jaar. Zij zullen dienen te leren wanneer en hoe te veranderen datgene wat zij doen[1]’’ Peter F. Drucker

Een (aanzienlijk) deel van de Nederlandse professional blijft (te) lang werken op een ‘verkeerde plek’.  Denk aan de huidige massa reorganisaties en dat Effectory heeft gemeten dat 34% van de bevolking bevlogen is.

Het doet me denken aan de analogie van een kreeft koken. Deze wordt levend gekookt in water en komt in actie wanneer de hitte onverdraagzaam wordt. Voor de kreeft is dan het moment aangebroken. Wanneer de pijn zo groot is om in actie te komen – en weer de eigen loopbaankoers te volgen. Het voorbeeld is wat radicaal maar geeft vaak aan dat er meer uit eigen ambitie gehandeld kan worden. En, zelf loopbaankoers bepaald kan worden.

 

Waarom kiezen mensen niet voor hun eigen loopbaankoers?

 

Zekerheid

Het inkomen en de oude vertrouwde omgeving hebben een aantrekkingskracht. Iemand weet wat hij verdient, is vertrouwd met collega’s, werkwijzen en de cultuur. Het is ‘gemakkelijk’ om elke dag naar de vertrouwde omgeving te gaan. Dit achterlaten wordt gezien als een risico. Je weet wat je hebt maar niet wat je ervoor terugkrijgt. Onbewust wordt gedacht dat verandering gelijk staat aan verslechtering.

Verdoving in hedonisme

Als de voldoening uit een baan afneemt wordt er onvoldoende aanspraak gemaakt op onze creativiteit. Het werk wordt mechanisch. ‘The thrill is gone’. De zoektocht naar vervulling wordt dan gezocht in afleiding buiten het werk: uiteten gaan, reizen plannen en leuke workshops volgen. De voldoening wordt gehaald buiten werk.

Gouden handboeien

Gouden handboeien is een salaris en voorwaarden die moeilijk bij een andere werkgevers te verdienen zijn. Dikwijls heeft iemand zijn levensstijl daarop aangepast en mogelijk een gezin te onderhouden. Er spelen dan 2 factoren een rol: mentale handicap: iemand wil niet genoegen nemen met minder salaris. Er zijn ook praktische belemmeringen: als hypotheek en de levensstijl van een gezin afgestemd is op salaris zal de verandering voor iedereen een periode van ‘zuiniger’ aandoen betekenen. Het doet me denken aan een beurshandelaar die een paar ton per jaar verdiende en na 12 jaar uiteindelijk toch de knoop doorhakte om zijn villa in de goudkust te verkopen en verhuisde naar een gewoon huis. Dit om toch zijn droom te realiseren: een agentuur voor fabrikanten uit Azië.

Opgeslokt door de drijfveren van het ego

Ieder mens heeft een (onbewust) emotioneel patroon. Dit gevoel zorgt ervoor dat we iets nastreven wat onbewust belangrijk is. Een voorbeeld is een enneagram type 3 die in zijn/haar streven blijft vasthouden aan een succesvol imago – een volgende baankeuze dient daarbij aan te sluiten. Imago en de buitenwereld zijn leidend.

Gebrek aan perspectief

Iemand van Generatie Z (achter in de 20) vertelde laatst dat zijn generatie was opgegroeid met het volgen van je passie. Na het afstuderen was het volgen van passie het devies. Terwijl er legio mensen zijn opgebrand van het volgen van een passie. Maar, ook legio mensen waar alle fut uit is doordat ze rationeel gehandeld hebben.

Het kost (veel) energie om vanuit een helder perspectief een keuze te maken. Wat leidt tot succes en voldoening? Hoe belangrijk is geld, status, woonwerkafstand, zingeving? Hoe vertaal je al deze criteria naar een loopbaan?

We kunnen deze discussie voeren doordat we in een luxepositie zitten. In Afrika gaat voor een groot gedeelte van de bevolking over overleven. In Nederland gaat het over voldoening en zelfontplooiing.

 

 

[1] Peter F. Drucker, Managing oneself

Van impasse naar leider in een andere functie

Het raakte me: hij was universitair geschoold, sprak 4 talen en werkte als administratief medewerker. Blijven ‘hangen’ na afstuderen zei hij. Nu was hij 33. We dronken een kopje koffie. Je zag zijn enthousiasme en overtuigingskracht, zolang het maar niet over zijn werk ging.

 

Hij vertelde dat hij ‘wat’ anders wilde. Ik zag zijn frustratie: hoeveel van zijn talent en interesse werd nu benut? Hij verkocht een ‘klein’ beetje van zijn talenten. Ik begon in gedachte te puzzelen: in welke functie/context zou hij een leider worden – en weer andere inspireren? Maar, zou hij zelf uit de impasse komen?

 

Iemand zei ooit; een gevangene kan zichzelf niet bevrijden. Onze huidige situatie is een optelsom van vorige keuzes. Soms blijven (te) lang ronddobberen. Een helder perspectief kan overzicht bieden – en de ‘persoonlijke patstelling’ doorbreken.

 

Ik geloof dat ieder mens unieke talenten en interesses heeft en dat voldoening en succes komt door deze in dienst te zetten van de behoeftes en uitdagingen van de wereld. De wereld is een ‘macrosoep’ van behoeftes van mensen, organisaties en de maatschappij – er is behoefte aan schilders, leraren, data scientists, goede managers et cetera.

 

De Japanners geloven hier ook in. Zij noemen dit: ‘ikigai’. Letterlijk betekent dat:’ de reden dat ik opsta elke ochtend’. Volgens vereist het vinden ervan een diep en (dikwijls) langdurig proces in de zoektocht naar jezelf. En, dat deze zoektocht essentieel is omdat het voldoening en betekenis aan je leven geeft. De filosofie bestaat uit 4 overlappende cirkels:

 

 • Waar ben je goed in?
 • Wat vind je leuk om te doen?
 • Waar heeft de wereldbehoefte aan?
 • Waar kun je voor betaald krijgen?

 

Het model is eenvoudig maar niet gemakkelijk. Je hebt namelijk een haarscherp zelfinzicht nodig en ook een realistisch (en ambitieus) beeld nodig van mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Er zijn talloze combinaties mogelijk zolang je ze alle 4 maar combineert. Net als met vuur, voor een volledig ontbranding heb je alle elementen nodig.

 

Steve Jobs verwoordde het scherp: ‘’if you are working on something exciting that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you.’’ In dit artikel licht ik een tipje van de sluier op om alle 4 de stappen te doorlopen zodat je een nieuwe visie kunt formuleren.

 

Ikigai – onze raison d’être

 

 1. Ontdek je sterke punten

Er zijn een aantal mogelijkheden om je sterke punten te achterhalen. Ik zal er hier een aantal noemen – in toenemende mate van moeilijkheid:

 • Vraag aan een vriend wat kenmerkend voor jou is? (Je hebt hier wel te maken met heel veel subjectiviteit)
 • Sta zelf eens stil wat doe je eigenlijk van nature gedurende dag?
 • Download een lijst van talenten op internet of gebruik De Strengthfinder
 • Doe een Enneagram test (kan bij 9 Ways), ontdek je type en observeer hoe je meest natuurlijke talenten werken in elke context.
 • Ontdek tegelijkertijd wat je zwakkere kanten zijn om je sterkte gebied te verscherpen.

 

 1. Wat vind je interessant?

 • Welke taken zou je het liefst doen gedurende dag?
 • Welke onderwerpen houd jij je van nature mee bezig?
 • Welke beroepen passen daarbij?
 • Welke sectoren, branches en organisaties vind je interessant?

 

 1. Waar liggen de behoefte van de wereld?

 • Welke algemene behoeften zijn er (aan vakmanschap en dienstverlening)?
 • Welke nieuwe beroepen zijn er ontstaan?
 • Wat zijn krapte en schaarste sectoren/beroepen?

 

 1. Waar krijg je betaalt voor?

 • Wil je deze behoefte direct aanbieden als ondernemer?
 • Wat betaalt de wereld voor bepaalde diensten?
 • Wat zijn de lonen van hoogopgeleide (hbo/wo) professionals in Nederland?
 • Wat zijn de verschillende lonen per specifiek beroep en sector?
 • Hoeveel (ongeschreven) uren is de norm om te werken?

 

Puzzelen om je ikigai te vinden sterkt vaak je wilskracht en kanaliseert in eerste instantie je energie om een missie te formuleren.

Zet em op.

Mocht je er hulp bij willen een paar keer per jaar geeft 9 Ways de workshop: http://9ways.nl/loopbaankoers-bepalen/